• Henna-Riikka Halonen
  • The Bath House, 2009
  • The Bath House, 2009
  • Moderate Manipulations, 2012
  • Strange Place For Snow, 2010
  • Potential Scenarios, 2010

Henna-Riikka Halonen

Relating that which was, Towards what will be

Jätkä 2 16.2.-3.3.2013

HENNA-RIIKKA HALONEN:
RELATING THAT WHICH WAS, TOWARDS WHAT WILL BE
Galleria Huuto Jätkäsaari – Jätkä 2
16.2.-3.3.2013

Henna-Riikka Halonens videoinstallation ställs ut i Galleria Huuto 16.02–03.03.2013. Videokonstverket består av tre delar och visas för första gången i Finland i sin helhet. Videofilmerna i denna framtidstrilogi har skapats vid olika tidpunkter i Finland och utomlands. De anknyter till olika utvecklingsplaner för vissa städer och platser samt utsikterna inför framtiden. Konstnären betraktar människans plats i samhället och det arkitektoniska uttrycket ur ett visuellt och språkligt perspektiv. Videofilmerna betraktar förändringen narrativt och formmässigt genom klassiker från teaterns, arkitekturens och litteraturens värld. På sin tid var de uttryck för radikala synsätt med inriktning på framtiden. I fokus för konstverket står nostalgiska och futuristiska skikt, visionen om en resa i tiden samt ett uttalat dramaturgiskt grepp.

Halonen är intresserad av vårt förhållande till den byggda miljön och närmar sig vanligtvis objekt som på något sätt är i kläm mellan det förgångna och det kommande och som befinner sig i en förändringsfas. Hon är speciellt intresserad av konstnärens roll i samhället och samfunden samt inom ekonomin. Rollen är vanligtvis inte problemfri och den kräver närmare granskning. De utställda konstverken strävar efter att föra fram framtidens spekulativa väsen samtidigt som de vill väcka debatt om galleriets lokaliteter, omgivningen och omvandlingsplanerna för området. Konstverken utforskar vardaglig verksamhet och marginella positioner som en möjlighet för motståndet mot vidare samhällsstrukturer. Utställningen centrerar kring debatten om platserna i framtiden och förändringarnas effekt på människan.

Henna-Riikka Halonen utexaminerades till konstmagister från Goldsmiths College i London år 2006 och studerar nu för doktorsexamen vid Bildkonstakademin i Helsingfors. Hennes konstverk har ställts ut på många privat- och grupputställningar samt festivaler jorden runt.

Arbetet med utställningen har vänligen understötts av: AVEK, Heidi Tikka, Kone-stiftelsen, FRAME, Scottish Arts Council, English Heritage, Teesside University, Centralkommissionen för konst, Collective Gallery, Edinburgh

Ytterligare information:
Henna-Riikka Halonen
+358 (0)40 567 3931
hennariikkahalonen(at)gmail.com
www.hennariikkahalonen.me.uk