• Saddam Jumaily
  • Saddam-Jumaily-2
  • Saddam-Jumaily-3

Saddam Jumaily

Rum utan hörn Eller ingen änglacell

Huuto I 22.7.-14.8.2022

Saddam Jumaily
Rum utan hörn
Eller ingen änglacell
22.7-14.8.2022

Huset utgör en bild av världen. Det är en cell i hemlandets kropp som karakteriseras av sina egenskaper. Det är platsen som allra mest uttrycker vårt privatliv, lugn och fred. Alla betydelser börjar variera och förändras då detta förhållande går förlorat. Det tar nya skepnader som inte har något att göra med den ursprungliga betydelsen av hem eller hemland. Det kan kompenseras, men på ett helt annat sätt. Det finns inget alternativ och ingen motsvarighet till hemlandet. Där den inre stillhetens örter växer och den sanna betydelsen av fred tar form. I mina verk avbildar jag förvirringen i en värld bortom fred.

Tack Finska Kulturfonden för stödet.