• Hanna-Riikka Heikkila
  • Suolakurkku
  • Sarjasta mokaileva ruusu 3
  • Sarjasta mokaileva ruusu 4
  • Metsävanukkaat
  • Jonkun hellimä 3

Hanna-Riikka Heikkilä

Saltgurka och pudding

Viiskulma 26.3.-8.4.2007

Jag målar bilder och händelser ur vardagslivet. Söta djur,
människor och absurda möten i bildytan är saker, med vilka jag vill skapa förvirring och glädje. Lätta och även ibland klumpiga och humoristiska bilder som bakgrund kan återspegla tunga temata: saltgurkor inne en söt pudding.

När jag målar, vill jag vandra ömsom i klumpigt, ömsom i kontrollerat gränsland. Jag vill å ena sidan understryka ett tydligt och exakt uttryck, å andra sidan låta ett sporadiskt uttryck träda fram. Det ofullbordade framhävs i det trevande strecket.
Jag vill att det i min målning fattas något, som stör mig och får kanske även åskådaren att stanna upp och fråga sig.

I utställningen finns det en vägg, som varje dag förändras och fylls under utställningens gång. Eftersom jag bevakar galleriet, har jag tid att stanna upp och göra antäckningar av vardags händelsern i galleriet och även utanför det. Jag skisserar mina tankar på papper. Väggen är en bilddagbok, i vilken jag
bevarar händelser under två veckors tid.

Hanna-Riikka Heikkilä
050 326 3533
hanna-riikka.heikkila(at)kolumbus.fi