Vi har renoveringstalko på gång i Huutos nya utrymmen på Eriksgatan, Helsingfors!
De första utställningarna ska öppnas för publiken 31.8.

Vi tackar för stödet:

Huutos verksamhet pågår med stöd av: