• Sini-Meri Hedberg, The Waste Land
  • Sini-Meri Hedberg, The Waste Land
  • Sini-Meri Hedberg
  • Sini-Meri Hedberg
  • Sini-Meri Hedberg

Sini-Meri Hedberg

The Waste Land

Huuto III 16.9.-9.10.2022

Sini-Meri Hedberg 

The Waste Land
16 September – 9 Oktober 2022


Konstnären är anträffbar 8-9 oktober kl. 12-17.

Döden är det centrala temat för målningsserien som visas på utställningen. Motiven består av horisonter som avbildar gränsen till döden. Utställningen undersöker det som väntar oss på andra sidan samt hur det ser ut och hur det känns på gränsen till döden. Målningarna berättar om de känslor som uppstår i dödens närhet, som är svåra att omvandla till ord eller klara tankar. I målningarna avspeglas förvirringen i form av färgtolkningar och olika typer av rum och öknar.

“Landskap, färger och naturliga element väcker ofta starka känslor i mig. Då jag målar vill jag förena dessa känslor med mentala landskap som sammanfattar observationer av de sammanhängande upplevelserna av att finnas till och släppa taget. Jag strävar efter att måla något som är tidlöst och gemensamt för alla.”

Åbobon Sini-Meri Hedberg är känd för sina landskapsmålningar i pastellnyanser. Ofta är de inspirerade av himlen i norr, abstrakt expressionism och den tyska romantikens landskapsmålningar. Konstnären har eftersträvat ett enklare uttryck i målningarna som ingår i The Waste Land.

Sini-Meri Hedberg utexaminerades från Åbo Konstakademi 2004 och hade samma år sin första separatutställning i Wäinö Aaltonens museums Studio. Hedberg har haft ett trettiotal separatutställningar och blivit vald att delta i många grupputställningar. Hedberg är medlem i Målarförbundet samt Lapplands och Åbo konstnärsgillen. Hennes verk finns bland annat i Statens konstverkskommissions samling samt Åbo och Rovaniemi stads samlingar.

Konstnärens arbete stöds av Centret för konstfrämjande, Egentliga Finlands konstkommission vid Centret för konstfrämjande och Konstföreningen i Åbo.

Ytterligare information:
email(a)sinimerihedberg.com

Instagram: artistsinimerihedberg

www.sinimerihedberg.com