• Sabrina Harri
  • Sabrina Harri
  • Sabrina Harri
  • Sabrina Harri
  • Sabrina Harri
  • Sabrina Harri

SABRINA HARRI

SPIT ON ROSES (SPOTT PÅ ROSES) INSTALLATIONER OCH TECKNINGAR

Viiskulma 15.7.-2.8.2009

Sabrina Harris konst kretsar kring kärnan i hur vi uppfattar verkligheten och dess representationer.

Inte utan en viss humor förkroppsligar hon detta tema i sköra modulinstallationer, teckningar, videoverk och handlingar som på ett skickligt sätt utmanar sunt förnuft.

Som en lek trollar Sabrina Harri diskret med både konkreta ting och sociala konventioner och förskjuter dem i riktning mot en desillusionerad poesi.

Vid första anblick är Harris arbeten triviala, men ser man närmare ifrågasätter de på ett intrikat sätt föränderliga värderingar och kulturella tabun i den nutida västvärlden.

Kontaktuppgifter:
Sabrina Harri
sabrina.harri(at)gmail.com
Telefon: 0466235575