• Sami Ala
  • Sami Ala: Suomi F. European, still
  • AVEK
  • Sami Ala: Suomi F. European
  • Sami Ala: Suomi F. European
  • Sami Ala: Suomi F. European

Sami Ala

Suomi F. European

Pikkujätkä 7.3.-22.3.2015

Sami Ala
Suomi F. European
Galleria Huuto Jätkäsaari – Pikkujätkä
7.3.–22.3.2015

Suomi F. European on poleeminen, provokatiivinen ja pateettisuudessaan parodiaa hipova videoteos saamelaisten pakkosuomalaistamisesta / suomen vapaaehtoisesta eurooppalaistumisesta.

Kesto 10 min 4 s.

Kansainvälisen työjärjestön ILO: n alkuperäis- ja heimokansoja koskeva yleissopimus hyväksyttiin Genevessä kesällä 1989. Sopimus tunnustaa alkuperäiskansojen erityiset oikeudet perinteisiin asuinalueisiinsa ja niiden luonnonvaroihin sekä edellyttää valtioita ryhtymään erityistoimenpiteisiin alkuperäiskansojen kulttuurin, kielen ja ympäristön suojelemiseksi.
Sopimuksen on ratifioinut 20 valtiota. Virallisen kannan mukaan Suomi ei voi ratifioida sopimusta ennen kuin saamelaisten oikeudet maahan, veteen, luonnonvaroihin ja perinteisiin elinkeinoihin on ratkaistu. Nykyisellään Suomen lainsäädäntö ei täytä sopimuksen vaatimuksia.
Jokainen hallitus vuoden 1990 jälkeen on vakuuttanut Suomen ratifioivan sopimuksen.
Suomen jättäytyminen sopimuksen ulkopuolelle on huomioitu ulkomailla. YK:n ihmisoikeusneuvosto on antanut Suomelle toistuvia huomautuksia saamelaisten ihmisoikeuksien rikkomisesta.

Sami Ala

Sami Ala: Suomi F. European, still

Sami Ala: Suomi F. European

Sami Ala: Suomi F. European

Sami Ala: Suomi F. European

AVEK

Lisätietoja:
Sami Ala
petrilasimaa(at)gmail.com
http://samiala.info/