• Pasi Mälkiä
  • Pasi Mälkiä
  • Pasi Mälkiä

PASI MÄLKIÄ

Svamputflykt

Uudenmaankatu 3.9.-14.9.2008

Pasi Mälkiä
Svamputflykt
3.9. – 14.9.2008
Galleria Huuto Nylandsgatan

”I det gamla Mesopotamien levde man under en flat, kupolformad himmel, som var spänd över jorden. Världsalltet var den människoliknande gudens hantverk. Vetskapen om detta grundade sig på tro och var kulturbetingad, och med andra ord helt obestridlig.

Vattnet är, som alla vet, det första och viktigaste av de fyra elementen. Detta visste redan de gamla grekerna. Vad baserade sig denna kunskap på? På egna observationer. En filosof som iakttog naturen i skogen såg hur regnet vätte marken och omvandlade jord till svamp. Då det blev torrt såg han hur svamparna brändes och gick upp i rök. Snart regnade det igen och nya svampar växte upp. Den vardagliga iakttagelsen blottlade elementens kretslopp: vatten, jord, eld och luft. De tre sistnämnda var andra former av det första elementet, vattnet … Eller var observationen trots allt att lita på? Kan man fastställa hur världen är konstruerad genom att iaktta svamp?

Vi lever på en stenplanet kallad Tellus, som på senare tid har bytt form från pannkaka till någotsånär klotformad. Numera flyter vår planet omkring i rymden, där begrepp som uppe och nere mister sin betydelse. Ändå är vår illusion av att befinna oss under stjärnorna stark när vi betraktar natthimlen. Upplevelsen är densamma oavsett var någonstans på vår runda planet vi befinner oss. Även om vi tittade på stjärnhimlen från en annan planet skulle denna empiriskt grundade upplevelse vara densamma.

Pasi Mälkiä lyfter fram viktiga frågor om vad det innebär att vara människa. Finkänsligt styr han betraktarens tankar och öppnar för frågan om man inte kan se på allt ur en alldeles ny synvinkel, som skiljer sig från den vi är vana vid? Kan man granska hierarkier och strukturer utan att utgå från en fast punkt, där allt är förankrat? Hur pålitlig är vår empiriska och kulturbundna kunskap, som grundar sig i vardagliga observationer och på tradition, och i vilken mån gäller den? Har något i vårt tankesätt hunnit förändras under loppet av några tusen år?”

Tapio Tuominen