• Helena Persson
  • Helena Persson
  • Helena Persson
  • Helena Persson
  • Helena Persson
  • Helena Persson
  • Helena Persson
  • Helena Persson
  • Helena Persson

Helena Persson (SE)

TEXTKONST

Uudenmaankatu 5.8.-23.8.2009

Helena Persson (SE)
Textkonst
5.8. – 23.8.2009
Galleria Huuto Nylandsgatan

Textkonst V 2009 har det stora nöjet att presentera tredimensionella verk på gränsen mellan text och bild av den svenska Malmöbaserade konstnären Helena Persson.

Utställningens övergripande frågeställning rör kommunikation och de uttalade och outtalade budskap den innehåller.

Kommunikationsteori laborerar med begrepp som ”sändare” och ”mottagare”. Sändaren sänder ett budskap till mottagaren som kan analyseras. Men vad händer om man baserar analysen på de förutsättningar sändaren och mottagaren har att utöva sin verksamhet?

Vad händer om man fokuserar analysen på deras respektive identiteter? Och vad händer om kommunikationen havererar och både sändare och mottagare lämnas i ensamhet?

Verken behandlar detta men tar också upp frågor om deltagande och viljan till deltagande.

Idag finns många platser, t.ex bloggar på nätet, Twitter och Facebook, där man kan definiera någon form av identitet. Dessa sätt att forma sin identitet skiljer sig inte mycket från att definiera sig själv i förhållande till skönlitteratur eller urval av skönlitterära verk och dagspress.

”Små feta stammares bibliotek” är ett arbete där författare agerar sändare och läsare mottagare. Budskapen är i vissa fall tydligt urskiljbara men det är de dolda budskapen arbetet försöker att fånga.

I verket ”Fingerklot” söker en aktiv mottagare information och drar slutsatser via dagböcker utlagda på nätet. Med de enkla handgreppen Ctrl+C och Ctrl+V kan vem som helst snabbt förvandla andras verk till ett eget. Respekten för den ursprungliga texten förvandlas snabbt till ett självlanserande hopplock sprunget ur egna behov. Är det kontrollbehov eller kanske sensationslängtan?

Till internet refererar också ”Twitterprinter” som en muterad printer med små, små nålar som metaforiskt blöder ut sitt innehåll helt okontrollerat.

Skulpterade pålade huvuden, ”Läsarna”, riktar intresset mot en form av mottagande som bemödar sig om att förstå på ett långsamt, mödosamt och fördjupande sätt. De är fångade i sin privata dialog med budskapet som fungerar som en sorts ’Matrix’-verk. Representerar de en mottagare som inte deltar i modellen sändare-mottagare och därför inte kan ses som levande i en modell för dialog som bygger på denna förutsättning? Flyr de den kroppsliga världen? Är dessa huvuden på pålar i någon mening avrättatade? eller är det en självvald död? Konsten och litteraturen på riktigt som flykt?…eller som fördjupad verklighet?

För vidare information:
Helena Persson
+46 736218435
Helena.Persson.MB(at)pub.malmo.se

för organisation står denna gång arbetssgruppen: Marina Ciglar, Kimmo Kumela, Virve Lukka, Pasi Mälkiä, Tapio Tuominen.

TextKonst är ett pågående projekt som Galleri Huuto (Marina Ciglar) i samarbete med olika aktörer påbörjat 2005. Det initierar, visar och ökar samarbeten mellan konstnärer och poeter som arbetar på gränserna mellan text och bild, litteratur och konst från Finland och Sverige i de bägge länderna.