• Outi Sunila
  • eka
  • toka
  • kolmas

Outi Sunila

THIS IS ART! Recept på nutidskonst

Viiskulma 8.8.-19.8.2007

Som konstnär har jag ofta undrat vad andra människor tänker om konst. Värdet av de gamla mästarnas arbete är allmänt erkänt, men nutidskonst betraktas som konstig och svår att förstå.

Projektet Reseptejä nykytaiteeksi (recept på nutidskonst) föddes som av en slump. Jag vikarierade som bildkonstlärare i grundskolan och gymnasiet. Av ren nyfikenhet lät jag mina elever skriva texter – recept på nutidskonst. Jag bad eleverna skriva ett recept på ett konstverk, på samma sätt som man skriver ett recept på bullar; vad man behöver och var och hur man förverkligar det hela. Jag hade redan samlat en avsevärd bunt med recept då jag insåg att jag hade idén till ett nytt konstverk framför mig. Recepten kommenterade både konsten själv, uppfattningen om konst och förhållandet mellan konstverket och dess idé. Projektet blev ännu intressantare då jag började urskilja vissa gemensamma drag i recepten. I recepten på fotografier återkom samma teman gång efter gång: hav, solnedgång och natur. Performans verkar å sin sida ofta handla om att skämma ut sig offentligt och nutidsmåleri uppfattas i många recept som slumpmässigt färgstrittande.

Projektet Reseptejä nykytaiteeksi skiljer åt idén och utföraren i konstprocessen. Konstnärer diskuterar om att allt man kan tänka sig i konsten redan är gjort en gång. Alla idéer är alltså redan använda. Kanske det är så att idéer inte är unika. Kan man överlåta idéer åt någon annan? I denna utställning är idén upphöjd till konstverk, som det är brukligt inom konceptkonsten. Att enbart samla idéer är trots allt inte tillräckligt intressant. Jag vill också se hur idéerna ser ut som färdiga verk. Nästa fas i projektet är att förverkliga recepten. För en konstnär är den här utgångspunkten ny och annorlunda. Å andra sidan har jag 250 idéer att välja mellan. Det är också nytt. Jag ser visserligen inte idéerna som min egendom, utan låter dem cirkulera. Alla som besöker utställningen kan antingen lösa in en idé eller själva bidra med en idé som kan cirkulera vidare. Detsamma kan man göra på projektets webbsida, www.outisunila.fi.

Tack Eleverna i Helsingin yhteislyseo, Kulosaaren yhteiskoulu och Töölön yhteiskoulu,Pirjo Houtsonen, Heta Kuchka, Riitta Räsänen, Erika och Ilkka Kallasmaa, Johanna Lecklin, Terhi Heino, Matias Teittinen, Thomas Henry, pappa och mamma