• Annick Ligtermoet & Gry Rask Sørensen
 • Tidevann
 • Tidevann
 • Tidevann
 • Tidevann
 • Tidevann
 • Tidevann
 • Tidevann
 • Tidevann
 • Tidevann
 • Tidevann
 • Tidevann
 • Tidevann
 • Tidevann
 • Tidevann
 • Tidevann
 • Tidevann

Annick Ligtermoet, Gry Rask Sørensen

Tidevann

Huuto II 1.2.-24.2.2019

Annick Ligtermoet & Gry Rask Sørensen
Tidevann
1.2.-24.2.2019

I maj 2017 spenderade konstnärerna Gry Rask Sørensen (NO) och Annick Ligtermoet (NL) två veckor på ett litet landstycke vid Lofoten. Förändringar i omgivningen verkar bli mera framträdande för varje dag som går, då man under en längre tid är isolerad mitt emellan berg och hav. Tidvattnet, som ständigt förändras men också är konstant, får en obestridlig närvaro. Bredvid bergen som tornar upp sig, finns en förhållandevis smal havsremsa som kallas tidvattenzonen. Det här området öppnade sig för konstnärerna och erbjöd en helt ny värld att upptäcka.

Tidevann
(‘tidvatten’ på norska) handlar om förändringar och naturliga processer. På utställningen visas resultaten av den konstnärliga och materiella forskning som fick sin början i en konstnärsresidens i Villa Lofoten. Tidvattnet blev kärnan i projektet; detta naturfenomen som är i ständig förändring, som skapar en helt egen omgivning mellan land och hav. Många av materialen som använts i projektet hittades i tidvattenzonen: sjögräs, stenar, salt och vatten. De resulterande verken materialiserar de sköra och flyktiga sidorna av tidvattnet, och skapar en förbindelse mellan natur och mänskligt psyke.

Rask Sørensen och Ligtermoet arbetade individuellt, men förde en aktiv diskussion med varandra. Rask Sørensen använde sig främst av naturmaterial och färgade bomull med sjögräs och lavar. Ligtermoet skapade nya material av sjögräs och bioplast. I utställningen visas skulpturer av salt och sjögräs som omges av vävar, broderier, keramik och fotografier. I Tidevann har vissheten gått förlorad; då vissa verk till sin natur är beständiga, är andra flyktiga och skulle upplösas i kontakt med vatten.

Gry Rask Sørensen (1987, NO) bor och arbetar i Oslo, Norge. Hon använder existerande ytors strukturer i sitt arbete med tekniker som vävning, broderi och textiltryck. Rask Sørensen undersöker fysiska och formmässiga kontraster som hård/mjuk, precision/oregelbundenhet och geometri/fri form. Hon söker efter en balans mellan dessa kontraster. I Tidevann fortsätter hon arbeta med dessa ämnen och frågar sig hur material, genom sina texturer och ytor kan skapa stämningar och atmosfärer. Rask Sørensen har utexaminerats från Oslo National Academy of the Arts. Hennes verk har visats i bland annat Podium (Oslo, NO) och Kjerringråkk (Bodø, NO), och visas för tillfället på Nordnorsken (NO).

Annick Ligtermoet (1983, NL) bor och arbetar i Helsingfors, Finland. Tidigare har hon huvudsakligen arbetat med fotografi och installation, men i och med Tidevann tar hon sig an också skulptur som arbetsmetod. Ligtermoets verk karaktäriseras av en stark atmosfär, där mörka stämningar har en betydande närvaro. Hon fokuserar på teman som beständighet versus obeständighet, kulturell identitet och natur. Ligtermoet har en kandidatexamen från The Royal Academy of Art, The Hague i Nederländerna. Hennes verk har visats i separat- och grupputställningar i bland annat Bang Bang Gallery (Helsinki, FI), Kahmann Gallery (Amsterdam, NL), Horton Gallery (NY, USA), Unseen Amsterdam (NL) och Les Rencontres de la photographie d’Arles (FR).

Tack för stödet: Helsingin Puupalvelu.

Ytterligare information:
www.annickligtermoet.com
www.cargocollective.com/grysor