• ERIKA ERRE
  • ERIKA ERRE
  • ERIKA ERRE
  • ERIKA ERRE
  • ERIKA ERRE
  • ERIKA ERRE
  • ERIKA ERRE
  • ERIKA ERRE
  • ERIKA ERRE
  • ERIKA ERRE

Erika Erre

UNWELCOME

Viiskulma 4.8.-22.8.2010

Hur försvara sig, hindra det ondas anfall? Det ovälkomna från att ske och
komma närmare? Finns det något som förhindrar, som är tillräckligt, hur
klart bör budskapet vara; kom inte, rör inte, längre bort, nej? Djur, till
och med växter har skydd mot angripare. Människan behöver något större,
något artificiellt som efterliknar naturen, varnings- och skyddsåtgärder,
naglar, händer, tänder, gaddar till låns, till skydd.

Tack till Centralkommissionen för konst och Suomen Kulttuurirahasto

tfn.0407013701
www.erikaerre.com
erika.erre(at)gmail.com