• Leena Virtanen
  • Leena Virtanen
  • Leena Virtanen
  • Leena Virtanen
  • Leena Virtanen

Leena Virtanen

VAKENTILLSTÅNDET

Viiskulma 21.6.-2.7.2006

“Vakentillståndet” är en installation som beskriver den sömnlösas verklighet, det plågsamma tillståndet att vara oupphörligt vaken. Som materialet i installationen har jag använt bilder av människor, till vem jag har ritat svarta ringar runt ögonen. De ur tidningar utklippta bilderna hänger fast vid en förhäng av plast, som hänger från galleriets tak. Plastbeläggningen på bilderna samt den genomskinliga förhängen hänvisar till den sömnlösas försämrade varseblivningsförmåga, till hur den sömnlösa känner sig som om hon var inne i en bubbla.
I mitt verk jämställer jag sömnlösheten med medians oupphörliga informationsflod. Båda kan få verkligheten att kännas kaotisk och förlama en. Vakandet försvagar förmågan att filtrera de utifrån kommande impulserna och särskilja det som är viktigt. Tidningarna kommer ut dagligen, rubriker och löpsedlar upprepar sig och även ansikterna verkar att alltid vara de samma.
Jag har ritat svarta ögonpåsar till Carl Gustav såsom till kvinnan, som har förlorat sin familj i en bombattentat. Båda två kan hittas i papperskorgen när dagens tidning kommer ut. I min installation kritiserar jag nyheternas grymma tillfällighet och förbannar den konstanta tröttheten och förlamningen orsakad av sömnlösheten.

Tack: Oskar Öflunds Sitftelse

Mera information: 040-8227495/Leena Virtanen