• Charlotta Östlund
  • Arkimuunnelmia / Vardagsvariationer / Workaday Variations
  • Hiljalleen / Så småningom / Little by Little / 2009
  • Hiljalleen / Så småningom / Little by Little / 2009
  • Musta kristalli / Svart kristall / Black Crystal / 2008
  • Vakaa hetki / Stabil stund / Stable Moment / 2009

Charlotta Östlund

VARDAGSVARIATIONER

Uudenmaankatu 3.6-21.6.2009

Charlotta Östlund
Vardagsvariationer
3.6 – 21.6.2009
Galleria Huuto Uudenmaankatu

Verken i skulpturserien Vardagsvariationer tycks ha vuxit fram lite på samma sätt som telefonklotter, som om någon suttit i vardagsrummet och låtit de omgivande föremålen vara både utgångspunkt och byggmaterial till funderingar och reflexioner. De är uppbyggda av möbler och armaturer som blivit ihopsamlade, några av dem mångfaldigade, och sedan ihopkopplade där en möjlig kontaktyta funnits. I någon av skulpturerna är föremålen hopfogade på liknande sätt som atomer i en molekyl är sammankopplade i en för tillfället stabil enhet, medan en annan hänvisar mer till ett pågående flöde och växande.

Jag vill att verken ska kunna fungera som kopplingar mellan olika möjligheter. Min förhoppning är att fokus ska kunna pendla mellan storleksskalans mikro- och makronivåer, det konkreta och det som saknar fysisk form, och mellan det vardagliga och det storslagna det vardagliga rymmer.

Tack till Konstsamfundet och Alfred Kordelins stiftelse.

För mer information:
charlottaostlund(at)hotmail.com
+358 50 4600564