• Veikko Björk: Himlarand
  • Veikko Björk: Pökkelöpää, vaivaisukko-veistos harmaalepästä + ääniteos, maalattu öljyväreillä hömötiaisen väriskaalalla
  • Veikko Björk: Muoviroskaspiraali
  • Veikko Björk: Muoviroskaspiraali
  • Veikko Björk: Kimalainen, bombus; puuveistos lehmuksesta, öljyväri
  • Veikko Björk: Tšä-Tšä, Tšii-Tšii-Tšii
  • Veikko Björk: Himlarand

Veikko Björk

Himlarand

Huuto IV 16.10.-8.11.2020

Veikko Björk
Himlarand
16.10.-8.11.2020

En bucklig plastflaska hade flutit iland på stranden. Den var till hälften fylld med vatten. Jag lyfte upp flaskan i ögonhöjd och tittade på horisonten igenom det ojämna höljet. När vattenytan var i höjd med horisonten, kändes det som att hålla i ett litet stycke himlarand som rest en lång väg för att slutligen ligga i min hand.

Jag började samla plastavfall som havet slängt upp på stranden och fäste skräpet i spiralform på väggen i arbetsrummet. I slutet av sommaren var väggen full av plast. Jag tänkte på de enorma spiraler av plastavfall som finns i världshaven. Havet hade blekt plastbitarna, men de var ändå färggranna och vackra. Det kändes som om jag svävade i det blå.

Jag får ångest av att grubbla över miljöns tillstånd. Humlorna dör oförklarligt. Talltitan hittar inga murkna trädstammar att bygga bo i. Skogarna har blivit trädåkrar. Fiskarnas magar är fulla med plast.

Jag skulpterade en humla av trä i mitt arbetsrum. Den är lika stor som jag. Jag skulpterade också en fattiggubbe. På huvudets plats finns en murken stubbe som talltitan kan bygga bo i. Fattiggubben har sitt huvud i handen. Jag filmade mig själv utklädd till en talltita som söker murkna träd i skogen.

Vid horisonten syns ett vitt streck som ett jetplan lämnat efter sig. Man ser färre streck än tidigare. Covid 19 har begränsat resandet. De ekonomiska tillväxtkurvorna avtar.

Himlarand är en installation i Galleria Huuto.

Från fattiggubbens stubbe hörs fågelungarnas pipande.

veikko.bjork(a)gmail.com
+358 (0)50 3696 819
veikkobjork.net