• Pasi Autio
  • Vieras askel
  • Vieras askel
  • Vieras askel

Pasi Autio

VIERAS ASKEL

Uudenmaankatu 14.11.-2.12.2012

Pasi Autio
Vieras askel
14.11. – 2.12.2012
Galleria Huuto Uudenmaankatu

Vieras askel -näyttelyni videoteosten lähtökohtana on ollut kävelyn ihmettely. Kuinka pystymme kävelemään kaatumatta? Yritykseni ratkaista tätä asiaa loogisesti päättelemällä päätyi vain hämmennykseen siitä, kuinka vähän tietoisuuteni ymmärtää oman kehonsa toiminnasta.

Työskentelyni kautta kävelemisestä on tullut väline ilmaisemaan kehon itsestään selvinä pitämiemme toimintojen monimutkaisuutta sekä niiden kompleksista suhdetta tietoiseen ajatteluun. Jos kehon toimintaa kävelytilanteessa yrittää ohjata tietoisesti ajattelemalla, se vaikeutuu ja muuttuu (hitaasta kaatumisesta eteenpäin ja jarruttamisesta) äärimmäisen hitaaksi tasapainoiluksi.

Kehon ja mielen yhteys on kiinnostanut minua myös vuosia sitten kokemani hypnoosin jälkeen. Vaivuin hypnoosiin kehon rentoutuksen kautta ja tein siinä eräänlaisen vaelluksen mielessäni, mikä loppui voimakkaaseen kehon kontrollin menetykseen. Tuo kontrollin katoaminen jäi vaivaamaan minua ja synnytti jälkeenpäin kysymyksiä: Mikä ohjasi kehoani hypnoosin loppuvaiheessa, mitä tietoa kehollani on ja minkälaista se tieto on verrattuna mielemme käsittelemään, usein kielellisesti ilmaistavaan tietoomme? Kehoillamme tuntuu olevan taitoja jotka ovat tietoisen ajattelun ulottumattomissa, ja jotka keho ”tuntuu” vain osaavan tekemisen, ei ajattelun kautta. Ehkä hypnoosikokemuksessani olikin kyse tiedostamattoman näyttäytymisestä kehoni kautta.

Käsittelen teemojani planeetalta näyttävän kehon, pimeässä talossa kuvattujen ikkunoiden ja kadulla äärimmäisen hitaasti askeltavan henkilön kautta. Olen pyrkinyt teoksissani lähestymään arkisia asioita toisenlaisesta näkökulmasta, ja esittämään ne totutusta poikkeavalla tavalla.

”On ilmeistä, että itse on huomattavasti laajempi kuin sisäinen kertojamme. Tuon itsestään tietoisen tarinankertojan takana ja ympärillä on valtava tiedostamattoman meri, kaikki, mitä emme tiedä, emmekä tule koskaan tietämään, tai olemme unohtaneet.” Siri Hustvedt: Vapiseva nainen – Hermojeni tarina.

Työskentelyäni ovat tukeneet Svenska kulturfonden, Taiteen keskustoimikunta, Uudenmaan taidetoimikunta ja Visek.