• Olli Hopia
  • Aivoitukset
  • Omakuva 3

Olli Hopia

VINTERMÖRKRETS SKRATT

Viiskulma 9.12.-27.12.2009

I mina arbeten har jag sökt efter undermedvetna stämningar, former som speglar vintermörkrets vackerhet. I ett konstgjort samhälle är det nödvändigt att se bakåt och bilda ett förhållande med naturen och dess fred.

Alla arbeten i utställningen har gjorts under vintrarna 2008 och 2009.

”De sprattlande människornas skratt, på tröskeln av världens slut.”

I Helsingfors på vintern 2009,
Olli Hopia