Dana Neilson

A Collection

Huuto III 24.5.-16.6.2019

Dana Neilson
A Collection
24.5. – 16.6.2019

A Collection – En samling är en serie undersökningar av material, arbetsprocesser och de föremål som samlades under en viss tid. Utställningen är inspirerad av naturens landskap, keramikglasyrernas ursprung och konstnärens förkärlek för stensamlingar. Projektet är delvis en konstnärs försök att få kontakt med sitt medium.

Under trettio på varandra följande dagar utforskade Dana sin omgivning och samlade material. Hon finkammade både de omgivande bergen och lagunens strand, och hittade arbetsmaterial bland det som låg utspritt överallt. På utställningen visas kartor från utfärderna, fotografier av samlingen och en del forskningsmaterial som kom till under arbetets gång.

Den här utställningen presenterar utforskningen av det keramiska materialet från dess begynnelse till slut. Med finns allt från samlandet av stenar till färdiga keramiska skulpturer samt materialtester och upphittade föremål. Utställningen ifrågasätter den allmänna uppfattningen om att det slutförda konstverket är den viktigaste och mest värdefulla delen av den konstnärliga verksamheten. Istället framhävs den minst lika relevanta processen. Neilson var residenskonstnär vid Skaftfell Center for Visual Art på Island då hon utförde arbetet.

Dana Neilson är en konstnär som bor i Helsingfors. Hon är utbildad till fotograf men arbetar också med keramik, skulptur och videokonst. Hennes övergripande tema är relationen mellan människa och natur, vilket oftast omfattar teman som upplevelse och inverkan. För tillfället undersöker hon främst vad som är naturligt i den mänskliga naturen. Hon är också intresserad av det keramiska materialets ursprung. Neilson har utexaminerats från Aalto-universitetets magisterprogram i visuell kultur och samtidskonst. Hennes konst har visats internationellt.

Dana Neilson
dmeneilson(at)gmail.com
044 237 8733