• Milja Viita
  •  Digitaalinen värivedos Polaroid-kuvasta, 50x50cm
  •  Digitaalinen värivedos Polaroid-kuvasta, 50x50cm
  • Still-kuva videosta
  • Still-kuva videosta

Milja Viita

”A Tale of a Dead Man” -tarina kiviplaneetasta

Viiskulma 15.2.-26.2.2006

Olen kiinnostunut hetkistä jolloin sanomme muistavamme jotain; Mitä nuo kuvat mielessämme ovat ja miten me niitä luomme, ja ovatko nuo kuvat koskaan jaettavissa muiden kanssa?
Lukiessamme näemme mielemme synnyttämiä liikkuvan kuvan teoksia, teksti ohjailee noita kuvia joka hetki kumoten edellisen luomansa kuvan. Näistä nopeista välähdyskuvista syntyy kummallisia, absurdeja ja kaoottisia elokuvia jotka ovat olemassa vain tuolle yhdelle henkilölle; tuo kokemus ei ole jaettavissa oleva, se on privaatti ja mielen itselleen luoma, vaikka niiden lähde
olisikin mielemme ulkopuolisessa maailmassa.

Näyttelyni koostuu kahdesta osasta, videoprojisoinnista ja Polaroid-kuvista. Liikkuvan kuvan teos muodostaa eräänlaisen videokirjeen Nasalle; ääniraidalla naisääni kertoo unesta, jossa hänellä oli harmaa kivi. Hän koskettaa kiven pintaa, ja tulee vahingossa luoneeksi maapallon. Nainen joutuu vaikean kysymyksen eteen huomatessaan kivellä olevan elämää. Olen myös todellisuudessa lähettänyt Nasalle kirjeen, johon toivon saavani näyttelyn aikana vastauksen.

Yhdistän usein liikkuvan kuvan teoksissani tekstiä yksinkertaisiin visuaalisiin elementteihin, jolloin kuva toimii jonkinlaisena suunnanantajan ja kerrotulle tarinalle jää enemmän tilaa, toivon näin videon antavan vastaanottajalle mahdollisuuden luoda teos uudelleen hänen omassa mielessään. Teos on olemassa olevia sellaisenaan, mutta myös liikkeellä olevina ilmiönä katsojan mielessä, tällöin yhdestä filmistä liikkuu lukematon määrä uusia editioita.

Ajattelen kuvia jonkinlaisina muistin osina; jos videoteos synnyttää matkan, edustaa valokuvat näyttelyssäni mennyttä: Maan ja kosmoksen mikrohistoriaa. Videolla yritetään katsoa Maata ulkopuolisen silmin, kun taas valokuvat ovat ”täältä”, Maan pinnalta.

Tervetuloa näyttelyyn.

Ystävällisin terveisin,

Milja Viita

040-535 0224

milja.viita(at)kolumbus.fi