• Antti Keitila: Vastaranta 2, sotteckning
  • Antti Keitilä: (Heinä)kuu, 2020, sotteckning 61x78cm
  • Antti Keitilä: Kukkia, 2019, sotteckning 70x100cm
  • Antti Keitilä: Rainbow, 2020, sotteckning 80x100cm

Antti Keitilä

Sotteckningar

Huuto II 10.12.2021-2.1.2022

Antti Keitilä
Sotteckningar
Huuto II
10.12.2021 – 2.1.2022

Antti Keitilä (f. 1966) har tecknat med sot sedan 2018. Den så kallade fumage-tekniken baserar sig på användning av naturmaterial, och konstnären intresserar sig för de naturmotiv som uppstår i detta sammanhang. Med sot från brinnande björknäver skapar han dimmiga bilder på papprets yta. Konstverken är på gränsen mellan konceptuell konst och informalism.
Slumpen, och att acceptera den som en del av verket, är ett inslag i tekniken som fascinerar konstnären. En brinnande låga kan inte fullständigt kontrolleras, och därför måste det okontrollerade bli en del av verket. Slumpen är typisk för tekniken, som i verket Näver får en konceptuell form som hänvisar till sig själv. De gråsvarta spåren på pappret skapar ett ytmönster som påminner om en björk. Motivet och tekniken följer så att säga efter varandra.

Bilden är ett resultat av rörelse. Sotvågorna i verket Hav kräver en kontinuerlig, repetitiv rörelse. Rutmönstret i Blommor har sitt ursprung i rytmen som kommer av att lågan ömsom förs mot och bort från pappret. I Stranden mittemot ger upprepningen upphov till en spegelbild, ett landskap som verkar avspeglas i vattenytan. Vid första anblick påminner verket om ett Rorschachtest.

Fumage-tekniken erbjuder ett nytt sätt att förstå verken. Måne har kommit till under fullmånens sken med hjälp av en kolgrill: konstnären har placerat pappret vågrätt ovanpå den runda grillen, svärtat området omkring med sot och låtit lite rök nå den vita cirkeln. Den lysande månens kontrast mot den svarta natthimmeln är effektfull. Tillsammans skapar utställningens verk en landskapsliknande helhet som lockar till stillhet.

31.10.2021 Emmi Halmesvirta

Kontakt
anttikeitila@hotmail.com
http://www.anttikeitila.com/

—-
Julens öppettider i Galleria Huuto:
Galleria Huuto är stängt 24.-26.12.
På nyårsafton 31.12. stänger vi redan kl. 15.
Andra dagar har vi öppet normalt tis-sön kl. 12-17.