• Antti-Ville Reinikainen: Saatto, (puu, puuvaha, valo, akryylilevy), 2023
  • Antti-Ville Reinikainen: Huippu (puu, akryylimaali), 2022
  • Antti-Ville Reinikainen: Käänne (puu, akryylimaali), 2022
  • Antti-Ville Reinikainen: Käynti (puu, akryylimaali), 2023
  • Antti-Ville Reinikainen: Kuntoutus (puu, akryylimaali), 2023

Antti-Ville Reinikainen

Släppa

Huuto I 26.10.-19.11.2023

Antti-Ville Reinikainen
Släppa
26.10.-19.11.2023

Till sin utställning i Galleria Sculptor på våren 2022 gjorde Antti-Ville Reinikainen verket ”Mästare” som bestod av en samling på tiotusen verkidéer. Prestation och begränsad tid var verkets centrala teman.
Ur denna samling av idéer har konstnären valt ut en ny helhet av skulpturer som han visar i Galleria Huuto. Utställningen består av flera stora verk och en sats mindre skulpturer. Verken är gjorda i olika tekniker, som till exempel träsnideri samt akrylkomposit- och betonggjutning. Konstnärens bakgrund inom måleri syns i skulpturernas färgvärld.
Utställningshelhetens tematik kretsar kring ändlighet, förlust och sönderfall. Dessa ämnen har varit närvarande i konstnärens liv sedan hans mormor gick bort förra vintern. Verket ”Följe” syftar på upplevelsen av att bära mormoderns kista på begravningen.
Verken avspeglar också aktuella hotbilder. I verket ”Stubbe” har en båt fastnat inuti en bruten trädstam. Ändlighetens melankoli balanseras ändå av ljuset i båtens förarkabin. Också i de andra verken åtföljs de dystra temana av färgernas och de fantasifulla visionernas ändlösa glädje.
”Släppa” är Antti-Ville Reinikainens (f. 1980) tjugonde separatutställning.

Tack
Konstnärens arbete stöds av Centret för konstfrämjande och Finska Kulturfonden.

Kontaktuppgifter
www.avreinikainen.com
avreinikainen(a)gmail.com