• Juhani Koivumäki: The Apostle
  • The Apostle
  • The Apostle

Juhani Koivumäki

Aposteln

Pikkujätkä 28.3.-12.4.2015

Juhani Koivumäki
”Aposteln” En film installation
Galleria Huuto Jätkäsaari – Pikkujätkä
28.3-12.4.2015

Galleria Huuto Busholmen har öppet hela påsken 3.-6.4.2015 kl. 12-17!

Samma installation på olika platser, samma år: Showroom Berliini (Berlin), Galleria Kone (Tavastehus), Huw Davies Gallery (Canberra), Poriginal galleri ( Björneborg)

I korthet
”Aposteln” är en metaforisk kortfilm om Jesus från Nazarets idéer, som under trycket av samhälleliga förändringar ständigt möter nya former av tolkningar. Installationen startas genom att besökaren sätter sig på en kyrkbänk.

Inspiration
Enligt mystikern G.I Gurdjieff (1866­1949) så var många texter och sakrament i Bibeln menade att tolkas direkt och bokstavligt. Gurdjieff betonar kraftigt skillnaden mellan den tidens rådande kultur i jämförelse med nutida kultur. Han hävdar att kristendomen förlorade mycket av sin styrka när den blev antagen som en del av samhällsordningen. Under Jesu tid fyllde blodet en helig funktion som bärare av en del av anden hos den det strömmade i. Enligt Gurdjieff så delade lärjungarna Jesu blod då Han anade att han snart skulle föras bort.

Da Vinci ́s målning Nattvarden i slutet av filmen representerar en vanlig uppfattning om Jesu sista tid. Jag anser att det finns irrelevanta antaganden kring bilden liksom i själva den kristna religionen.

Performance kväll ” Religiös upplevelse”
Långfredag den 3 april från klocka 19.00­ Huuto galleriet på Busholmen
Det spelar ingen roll om du är kristen, muslim, buddhist, hindu, ateist eller om du är kritisk till religioner eller konservativ. Dessa händelser handlar om religiös upplevelse i sig, med hjälp av konsten som uttrycksmedel. Religiös upplevelse kan betyda mycket mer än någon religion, så ett öppet sinne rekommenderas.

Evenemanget är öppet för alla att uppleva den religiösa erfarenheten utan direkt påverkan av någon viss religion. Jag har funnit att var och en av konstnärerna har en viss religiös tanke och motiv bakom sina verk. Ändå är de mycket olika varandra. Pentti­Otto Koskinen, Tomasz Szrama, Seppo Salminen, Maija Saksman ja Messiaaninen Visuaalisen Etiikan Tutkimuskeskus.

Ytterligare information:
Juhani Koivumäki
juhanik81(a)gmail.com