• Maria West: Apparition
  • Maria West: Apparition
  • Maria West: Apparition

Maria West

Apparition

Pikkujätkä 5.3.-20.3.2016

Maria West:
Apparition
5.3. – 20.3. 2016
Galleria Huuto Jätkäsaari – Pikkujätkä

Ilmestyksellä (apparition) tarkoitetaan lähtökohtaisesti objektiivisesta, aineellisesta todellisuudesta poikkeavaa, mahdollisesti aineetonta tai puoliaineellista ilmiötä. Todellisuus on kuitenkin subjektiivista; luomme itse oman todellisuutemme. Näemme mitä haluamme nähdä. Todellisuuden kokemiseen vaikuttavat mm. omat tunneperäiset tulkinnat ja muistikuvat. UFO-havainnot ja paranormaalit ilmestykset syntyvät ihmisen luontaisesta tarpeesta selittää ja täydentää näkemäänsä, vaikeaselkoista todellisuutta yksinkertaistetuilla tulkinnoilla. Sama koskee minkä tahansa arkisen tilanteen tulkintaa ja ymmärtämistä.

Apparition on näyttely, joka käsittelee ilmestyksen olemusta kuvasta, tekstistä, esineistä, äänestä ja videosta koostuvan installaation keinoin. Näyttelyn ääniraidasta kuulija voi poimia omien tulkintojensa mukaisia viestejä. Kokonaisuuteen kuuluu myös apparition -pienlehti, jossa aihetta lähestytään laajemman kuva- ja tekstikokonaisuuden kautta. Lehti toimii samalla todisteena ja dokumentaationa näyttelyn ilmestyksestä.

apparitions come in two forms;
real & imaginary

what are those?

the question laughs at itself
obviously nothing is more real than anything else

if you imagine yourself having two left hands
then two left hands is what you have

what you get is what you see

the laws of nature are meant to be broken
or at the very least bent

there are no reliable points of reference
everything refers back to itself
a clock measures another clock, etc

how does anyone know what anything is

the evidence is right there
a miracle takes place every second

it’s all super hyper natural

http://mariawest.tumblr.com
westestmaria(at)gmail.com