• Arja Kärkkäinen & Raimo Saarinen
  • Raimo Saarinen: Marttyyrit 2019, tulppaani, metalli, maa-aines, lasi
  • Raimo Saarinen: Kiilautumisvaara 2019, akvarelli paperille
  • Raimo Saarinen: Marttyyrit 2019, tulppaani, metalli, maa-aines, lasi
  • Arja Kärkkäinen: Laulajat
  • Arja Kärkkäinen: Laulajat

Arja Kärkkäinen, Raimo Saarinen

Päivien sisällä yö

Huuto III 1.2.-24.2.2019

Arja Kärkkäinen & Raimo Saarinen
Päivien sisällä yö
1.2.-24.2.2019

Näyttely koostuu Raimo Saarisen veistoksista ja Arja Kärkkäisen Laulajat -installaatiosta. Teokset käsittelevät väkivaltaa, oikeudentajua, kontrollia ja länsimaista luontosuhdetta. Teema on jatkoa taiteilijoiden aiemmassa työskentelyssä ilmentyville aiheille. Veistosten materiaaleja on käytetty manipuloiden, kontrolloiden ja muuntaen. Ihmisen mielivaltainen halu puuttua asioiden kulkuun luo tilaan epävireisyyden tunnelman.

Arja Kärkkäinen: Laulajat –Pyrrhula pyrrhula
Punatulkku on peippolinnuista ylivoimaisesti paras laulunoppija. Koiraat oppivat vankeudessa melodioita, jonka vuoksi ne ovat olleet viktoriaanisen ajan Englannissa suosittuja häkkilintuja. Luonnossa punatulkun laulu on surumielinen ja hillitty ”pjyu”; hiljaista jokeltelua.

Teoksessa Laulajat viitataan ilmastonmuutokseen ympäristön ja julkisen puheen tasoilla. “Tiedon jälkeisen ajan” sekasorto ilmenee ympäristön muutosten ohella myös puheen yksipuolistumisena. Ydinasiat hämärtävä kapulakieli kuvaa vallankäyttöä, kadonnutta konkretiaa sekä suuntaa, jota kohti yhteiskuntamme tuntuu työntyvän.

Ääninäyttelijät: Kenkävaahto
Kiitos Pasi Rauhala, Kunstventures, Antti Kytömäki, Gryta Radoslaw, Vesa Rahikainen

Raimo Saarinen: Marttyyrit
Saarisen teos Marttyyrit käsittelee kontrollia ja länsimaista luontosuhdetta. Ajatus ihmisestä luonnosta irrallisena toimijana, jossa kaikki muu on ihmisen käytettävissä olevia resursseja ja mahdollisuuksia, on länsimaisen luontokäsityksen ytimessä. Tämä luontokäsitys on jo pitkään oikeuttanut muiden elävien organismien, erityisesti kasvien näkemisen vihreänä massana. Teoksissa Saarinen tutkii, mitä tapahtuu kun yksittäiseen kasviin kohdistetaan julmaa kontrollointia ja asetetaan se esille galleriaan. Muuttaako sadistisen näköinen teko tapaa, jolla katsomme, suhtaudumme ja koemme yksittäisen kasvin ahdingon?

Raimo Saarinen: Kiilautumisvaara
Teos Kiilautumisvaara käsittelee keinotekoisen ja luonnollisen välistä rajaa. Mikä on luonnollista ja erotammeko me ”luontoa”, jossa ihmisen toiminta ei vaikuttaisi ja onko sellaista enää olemassa? Ihmisen vaikutus luontoon on niin suurta, että se ulottuu joka kolkkaan maapallolla. Muovi, ilmastonmuutos, saasteet ja ihmisen valmistamat kemikaalit ovat löytäneet tiensä kaikkialle. Mitä tapahtuu, kun luonto sellaisena kuin me sen nyt tiedämme on kadonnut? Mitä jos luonnon muovaamista kivistä tulisi niin harvinaisia ja haluttuja, että niitä kannattaisi alkaa jäljittelemään?

Arja Kärkkäinen (s. 1986) asuu ja työskentelee Helsingissä. Hän on valmistunut Lahden
Muotoiluinstituutista vaatesuunnittelijaksi ja viimeistelee parhaillaan maisterin opintojaan Kuvataideakatemiassa. Kärkkäinen työskentelee pääasiallisesti videon ja kuvanveiston parissa, mutta laaja tekniikoiden kirjo on oleellinen osa hänen työskentelyään. Kärkkäisen teoksissa toistuvat yhteiskunnalliset teemat kuten osallisuus, yhteiskunnan sisäiset ja ihmisten väliset sanattomat sopimukset.

Raimo Saarinen (s. 1984) asuu ja työskentelee Helsingissä. Hän on valmistunut Kuvataideakatemiasta kuvataiteen maisteriksi 2017. Saarinen työskentele pääasiassa kuvanveiston ja installaatioiden parissa ja hänen töidensä keskeisenä teemana on länsimaisen luontokäsityksen ongelmallisuus sekä suhde ympäristöön.

Näyttelyä tukee Taiteen edistämiskeskus

Yhteystiedot

Arja Kärkkäinen
E-mail: arja.karkkainen(at)gmail.com
Kotisivut: cargocollective.com/arjakarkkainen

Raimo Saarinen
E-mail: raimoaleksi.s(at)gmail.com
Kotisivut: www.raimosaarinen.com