• Arja Kärkkäinen & Raimo Saarinen
  • Raimo Saarinen: Marttyyrit 2019, tulppaani, metalli, maa-aines, lasi
  • Raimo Saarinen: Kiilautumisvaara 2019, akvarelli paperille
  • Raimo Saarinen: Marttyyrit 2019, tulppaani, metalli, maa-aines, lasi
  • Arja Kärkkäinen: Laulajat
  • Arja Kärkkäinen: Laulajat

Arja Kärkkäinen, Raimo Saarinen

Natt inom några dagar

Huuto III 1.2.-24.2.2019

Arja Kärkkäinen & Raimo Saarinen
Natt inom några dagar
1.2. – 24.2.2019

Utställningen består av Raimo Saarinens skulpturer och Arja Kärkkäinens installation Sångarna. Verken behandlar våld, känsla för rättvisa, kontroll och västvärldens förhållande till naturen. Temat är en fortsättning på de ämnen som framträtt i samband med konstnärernas tidigare arbete. Skulpturernas material har manipulerats, kontrollerats och omvandlats. Människans egenmäktiga vilja att blanda sig i alla händelseförlopp, ger utrymmet en stämning av att någonting är ur gängorna.

Arja Kärkkäinen: Sångarna – Pyrrhula pyrrhula

Av alla finkar är domherren överlägset bäst på att lära sig sjunga. I fångenskap lär sig hanarna olika melodier, vilket gjorde dem till populära burfåglar i det viktorianska England. I naturen är domherrens sång ett sorgmodigt och försynt ”pjyu”; ett lågmält jollrande.

Verket Sångarna hänvisar till klimatförändringen både när det gäller den offentliga diskussionen och miljön i sig. ”Post-informationssamhällets” förvirring visar sig i form av miljöförändringar, men också som en ensidigare diskussion. Fikonspråket som döljer kärnfrågorna beskriver maktutövning, en förlorad konkretion och den riktning som vårt samhälle verkar knuffas i.

Arja Kärkkäinen (f.1986) bor och arbetar i Helsingfors. Hon har utexaminerats som kläddesigner från Lahtis Formgivningsinstitut, och slutför som bäst sina magisterstudier vid Bildkonstakademin. Kärkkäinen arbetar främst med video och skulptur, men ett brett spektrum av tekniker är ett väsentligt inslag i hennes sätt att arbeta. Hennes verk tar ofta upp samhälleliga teman. De kan till exempel handla om delaktighet eller de tysta överenskommelser som existerar i samhället och mellan människor.

Raimo Saarinen: Martyrerna

Saarinens verk Martyrerna behandlar kontroll och västvärldens förhållande till naturen. En grundtanke inom den västerländska naturuppfattningen, är att människan är en från naturen avskild aktör, som fritt kan använda naturens alla resurser och möjligheter. Den här uppfattningen har redan länge gjort det möjligt att betrakta andra levande organismer, och i synnerhet växter, som en grön massa. I sina verk undersöker Saarinen vad som händer då en enskild växt utsätts för brutal kontroll och visas upp i ett galleri. Kan en handling som verkar sadistisk förändra sättet vi ser, upplever och förhåller oss till en enskild växts trångmål?

Raimo Saarinen: Klämningsrisk

Verket Klämningsrisk undersöker gränsen mellan det naturliga och konstgjorda. Vad är naturligt? Kan man urskilja en ”natur” som inte påverkats av människans närvaro? Finns det mera någonting sådant? Människans inverkan på naturen är enorm och sträcker sig till världens alla avkrokar. Plast, klimatförändringar, föroreningar och kemikalier tillverkade av människan finns nu överallt. Vad händer när naturen som vi känner den idag försvinner? Kan stenar som formats av naturen bli så ovanliga och eftertraktade att det lönar sig att imitera dem?

Arja Kärkkäinen (f.1986) bor och arbetar i Helsingfors. Hon har utexaminerats som kläddesigner från Lahtis Formgivningsinstitut, och slutför som bäst sina magisterstudier vid Bildkonstakademin. Kärkkäinen arbetar främst med video och skulptur, men ett brett spektrum av tekniker är ett väsentligt inslag i hennes sätt att arbeta. Hennes verk tar ofta upp samhälleliga teman. De kan till exempel handla om delaktighet eller de tysta överenskommelser som existerar i samhället och mellan människor.

Raimo Saarinen (f.1984) bor och arbetar i Helsingfors. År 2017 fick han sin magisterexamen i bildkonst från Bildkonstakademin. Saarinen arbetar huvudsakligen med skulptur och installation. Hans viktigaste teman är den västerländska naturuppfattningens problematiska sidor och förhållandet till omgivningen.

Arja kärkkäinen
arja.karkkainen(at)gmail.com
cargocollective.com/arjakarkkainen

Raimo Saarinen
raimoaleksi.s(at)gmail.com
www.raimosaarinen.com