• Tapio Tuominen
  • Eden
  • Ensimmäinen vartija
  • Erään medusan lautta
  • Gomorra
  • Ikuisen elämän alttari
  • Kone
  • Paratiisi
  • Puuttuva lenkki
  • Sodoma
  • Toinen vartija

Tapio Tuominen

Autopsia III

Viiskulma 24.11.-5.12.2004

1900-luvun loppupuolelta nykyhetkeen on kulttuurimme muuttunut
maailmanlaajuisesti markkinoiduksi massakulttuuriksi. Merkityksettömien kertakäyttökuvien tulva latistaa mielikuvituksemme. Mielemme kuvien ulkoistuessa ja passivoituessa katoaa myös kykymme empatiaan. Kehityksen
suunta vaikuttaa vääjäämättömältä, sitä tuskin voidaan muuttaa.

Teoksillani pyrin antamaan katsojille toisenlaisen kuvien kokemisen vaihtoehdon, joka parhaassa tapauksessa yltää taide-elämyksen tasolle. Kyse on erikoisesta, hyvin intensiivisestä ja pysäyttävästä elämyksestä, joka pystyy murtamaan katsojan erityisyyden. Taide-elämys on mieleen painuva, sen aikana katsojan ja teoksen välille muodostuu henkilökohtainen dialogisuhde.

Teokseni ovat sekä akryyli- ja öljymaalauksia ihmisestä valettuihin kipsimuotteihin että tempera- ja öljymaalauksia kankaalle. Edellisten kokonaisuus muodostaa installaation. Työskentelyni tapahtuu ilman luonnoksia, vapaata assosiaatiota apuna käyttäen. Tästä johtuen teosteni lopullinen muoto pysyy myös itselleni valmistumiseensa asti avoimena. Tällainen, Freudilta ja surrealisteilta periytyvä työskentelytapa on mahdollinen, kun taiteilija hallitsee siinä määrin tekniikkansa, ettei joudu kiinnittämään työskentelynsä teknisiin puoliin minkäänlaista huomiota, vaan teokset tuntuvat syntyvän itsestään. Tämä antaa taiteilijalle mahdollisuuden ikään kuin elää teoksensa tarinoina. Tällöin tekijän paikan- ja ajantaju katoaa ja tekijän ja teoksen raja hämärtyy. Kuvan tekemisessä kysymyksessä ei siis ole pelkästään silmän ja käden taide, vaan tekotapahtuman kokee fyysisinä tuntemuksina koko kehossa. Sisäistä kokemusta ei näin voi erottaa ulkoisesta, vaan kuviteltu ja todellinen koetaan tajunnassa samanarvoisia.

Näenkin yhtenä taiteen tehtävistä pyrkiä tuottamaan sekä tekijälleen että kokijalleen intensiivisen, eri aisteilla koettavan elämyksen, joka auttaahäntä kohtaamaan itsensä ja oman maailmassa olonsa, tarjoaa hänelle vaihtoehtoisia minuuksia ja antaa uusia näkökulmia niin itseensä kuin muuhun maailmaan.

Näyttely on osa taideteolliseen korkeakouluun tekemääni taiteen tohtorin väitöstyötä.