• Saara-Maria Kariranta
  • Saara-Maria Kariranta

Saara-Maria Kariranta

Balance

Jätkä 2 3.8.-18.8.2013

Balance – skulpturer/installation
Saara-Maria Kariranta
Galleria Huuto, Busholmen 2
3.8. – 18.8.2013

Balance kan översättas som saldo eller balans, jämvikt. I min utställning betecknar termen den tillgängliga materians fördelning, bruk och tillvaratagande i samhället, samt mer konkret massans fördelning i enskilda verk och i utställningslokalen.

”Är ekonomin och den av ekonomin styrda kapitalistiska politiken i balans?”
”Vad händer med en konstruktion vars tyngdpunkt inte befinner sig mitten?”
-frågar jag av finansieringsbolag, finans- och kreditvärderingsinstitut. Men de svarar inte, stirrar bara stumt ut i tomma luften.

Min installation löser inget, påstår inget. Den är en kort saga om en ekonomi som en plötslig vindpust drar över.