• BRAIN WAVES
 • BRAIN WAVES
 • BRAIN WAVES
 • BRAIN WAVES
 • BRAIN WAVES
 • BRAIN WAVES
 • BRAIN WAVES
 • BRAIN WAVES
 • BRAIN WAVES
 • BRAIN WAVES
 • BRAIN WAVES
 • BRAIN WAVES (photo: Anna Berg)

Brains on Art

BRAIN WAVES

Jätkä 2 27.3.-13.4.2014

Brains on Art:
BRAIN WAVES
Galleria Huuto, Jätkäsaari 2
27.3.–13.4.2014

Brains on Art -kollektiivin Brain Waves -näyttely esittelee sarjan aivotutkimuksesta ja kognitiotieteestä ammentavia teoksia. Näyttelyn teoksissa tieteellisen tutkimuksen menetelmät on otettu taiteen käyttöön. Taideprojektissa korostuu kahden eri kentän, taiteen ja tieteen, vuoropuhelu. Teosten lähtökohtina toimivat työryhmän käymät keskustelut, tiedon jakaminen ja yhteinen taiteellinen pohdinta.

Kollektiiviin jäseniä yhdistää kiinnostus hyödyntää tieteen ja teknologian mahdollisuuksia taiteessa. Tiede ja taide ovat molemmat luovan kokeilun ja kysymysten asettamista, vaikka tieteeseen liitetään usein eksaktiuden ja objektiivisuuden ideaaleja. Teoksissa pohditaan tieteen rajoja, ihmisen suhdetta tieteelliseen tietoon ja tutkimuksen luovuutta, epävarmuutta ja erehtyväisyyttä. Loppujen lopuksi, kaksi toisistaan erillään pidettyä maailmaa näyttäytyvät hyvin samanlaisina, vain eri puhetapoja ja menetelmiä käyttävinä alueina.

Näyttelyn teokset perustuvat ihmisen ja koneen kohtaamiseen. Teoksissa katsoja pääsee manipuloimaan ja tuottamaan asioita teknologian välityksellä, mutta joutuu myös itse tutkimuksen kohteeksi. Teoksissa on hyödynnetty teknologiaa, jota käytetään tavallisesti aivotutkimuksessa. Tieteenalana aivotutkimus on hyvin nuori, ja tiedämme ihmisen tärkeimmästä ja samalla arvoituksellisemmasta elimestä hyvin vähän. Teoksissa aivojen sähkökäyrää mittaamalla kerätään dataa henkilöiden aivojen toiminnasta ja aivosähkökäyrää lukevat EEG-mittarit tuottavat milloin kuvakollaaseja, milloin dadaistisia runoja. Kiinnostavaa on, miten me katsojina suhtaudumme dataan, jota emme osaa tulkita. Tieteen ja taiteen kohtauksessa saamme tietoa aivoistamme ja itsestämme, mutta aivojemme todellinen olemus ja toiminta jäävät edelleen mysteereiksi.
Jaakko Uoti

Brains on Art:
Kasperi Mäki-Reinikka, Jukka Toivanen, Aleksander Alafuzoff, Henri Kotkanen ja Jari Torniainen

Brains on Art on vuonna 2010 perustettu helsinkiläinen taidekollektiivi, joka yhdistelee installaatioissaan tieteen ja taiteen metodeja. Työryhmä koostuu taidekasvatuksen, sähkötekniikan ja kognitiotieteen opiskelijoista, joita kaikkia yhdistää kiinnostus keskusteluun eri alojen välillä.

Ryhmän teoksia oli esillä vuonna 2013 Kokeellisessa Tapahtumassa Porissa, Laskennallisen luovuuden syyskoulussa Porvoossa, Espoo Kunsthallen kevätfestivaaleilla Espoon Keskuksessa, Warehouse Tech -näyttelyssä Jätkäsaaren L3 -galleriassa sekä XL Art Spacessa Helsingissä.

www.brainsonart.wordpress.com

Näyttelyä on tukenut Suomen Kultuurirahasto