• BRAIN WAVES
 • BRAIN WAVES
 • BRAIN WAVES
 • BRAIN WAVES
 • BRAIN WAVES
 • BRAIN WAVES
 • BRAIN WAVES
 • BRAIN WAVES
 • BRAIN WAVES
 • BRAIN WAVES
 • BRAIN WAVES
 • BRAIN WAVES (photo: Anna Berg)

Brains on Art

BRAIN WAVES

Jätkä 2 27.3.-13.4.2014

Brains on Art:
BRAIN WAVES
Galleria Huuto Busholmen 2
27.3.–13.4.2014

Kollektivet Brains on Arts utställning Brain Waves visar en serie konstverk där inspirationen hämtats ifrån hjärnforskningen och kognitionsvetenskapliga rön. Kollektivets medlemmar har i sina konstverk använt vetenskapliga metoder för sina konstnärliga ändamål. I konstprojektet betonas dialogen mellan två olika områden; konst och vetenskap. Konstnärerna har utgått från gruppdiskussioner, utbytt information och delat konstnärliga reflektioner.

Kollektivets medlemmar är intresserade av att använda vetenskapens och teknologins möjligheter i konsten. Både i vetenskapen och i konsten ställer man frågor och använder kreativa experiment, även om vetenskapen förknippas med idealen exakthet och objektivitet. Konstnärskollektivet utforskar vetenskapens gränser, människans förhållande till vetenskapliga data och kreativitet, osäkerhet och tillkortakommanden. Trots allt förefaller de här två skilda världarna vara väldigt lika med endast olika metoder och sätt att resonera.

Konstverken utgår från möten mellan människa och maskin. Betraktaren får genom konstverken tillfälle att manipulera och producera med teknikens hjälp men betraktaren blir själv också måltavla för forskningen. I konstverken har använts teknologi som vanligen används i hjärnforskning. Som vetenskapsgren är hjärnforskningen mycket ung och vi vet väldigt lite om människans viktigaste och på samma gång mest gåtfulla organ. Konstverken samlar in data om människors hjärnfunktioner genom att mäta hjärnans elektriska aktivitet med EEG och där kurvorna ibland producerar bildcollage och ibland dadaistiska dikter. Intressant är att se hur vi i publiken reagerar på uppgifter som vi inte kan tolka. I mötet mellan vetenskapen och konsten får vi kunskap om vår hjärna och om oss själva men vår hjärnas innersta väsen och funktioner förblir ett mysterium.
Jaakko Uoti

Brains on Art:
Kasperi Mäki-Reinikka, Jukka Toivanen, Aleksander Alafuzoff, Henri Kotkanen och Jari Torniainen

Brains on Art är ett konstnärskollektiv i Helsingfors som grundades år 2010 och som förenar vetenskapens och konstens metoder i sina installationer. Arbetsgruppen består av studenter som studerar konst, elektroteknik och kognitionsvetenskap och som alla är intresserade av tvärvetenskapliga samtal.

År 2013 visades gruppens konstverk i ett experimentellt evenemang i Björneborg, på höstskolan i Borgå om beräkningskreativitet, vårfestivalen i Espoo Kunsthalle i Esbo, Warehouse Tech-utställningen på L3 –galleriet på Busholmen och XL Art Space i Helsingfors. Konstverken och deras vetenskapliga bakgrund presenterades på konferensen ACE 13 i Nederländerna, öppet hus vid kognitionsvetenskapliga institutionen och som en del av biämnet Art and Technology vid Aalto ARTS.

www.brainsonart.wordpress.com

Utställningen stöds av Finska Kulturfonden