• Blackballing
 • Blackballing
 • Blackballing
 • Rituals to Mutations
 • Rituals to Mutations
 • Rituals to Mutations
 • Rituals to Mutations
 • Rituals to Mutations
 • Kristiina Koskentola: Coalworks
 • Blackballing
 • Blackballing
 • Blackballing
 • Blackballing
 • Coalworks

Kristiina Koskentola

Coalworks

Jätkä 1 2.1.-17.1.2016

Kristiina Koskentola
Coalworks
2.1-17.1.2016
Galleri Huuto Busholmen, Busen 1

Konstnären har ordet på lördag den 16. januari 2016 kl. 15.
På trettondagen den 6. januari utställningen är öppen.

I utställningen Coalworks reflekterar Koskentola över kolet som material, dess alltomfattande och allestädes närvarande karaktär och dess generativa potential i vår vardag som håller något vid liv (men samtidigt dödar något annat), fungerar som valuta i globala kapitalspel, är källa till katastrofer och olyckor, ingår som ett grundelement i människokroppen, som förorening, och en naturlig del av universum.

Bakom utställningens installationer möter vi den föränderliga vardagliga verkligheten i migrantarbetarnas byar i Peking och ett bortglömt buddhistiskt tempel i Chongqing. Dessa marginaliserade platser och omständigheter inbjuder till att kritiskt granska den spänning som finns mellan differentiering och likvärdighet samt villkoren för det ömsesidiga förhållandet – inte som motpol till vår världs moderna centrum, utan snarare som baksidan av samma mynt.

I den 4-kanaliga videoinstallationen Rituals to Mutations visas bild- och ljudlandskap från ödsliga förstadsområden i Peking som präglats av kolet: rökelse bränns i en ritual, heliga brännugnar rengörs, och skräp och sopor bränns i ugnarna, samtidigt som man i migrantarbetarnas by tillverkar kolbollar av de rester man hittar i kolhögarna (som sedan används för uppvärmning och matlagning). I rumsinstallationsverket Blackballing leder kolbollarna tankarna till ett fantasispel (som antingen pågår eller som redan tagit slut).

Koskentolas installationer handlar om hur den estetiska produktionen kunde sammanföra villkor och förhållanden som traditionellt betraktas som varandras motpoler. Hur kan betydelse och mening spridas utanför sin ursprungliga kontext, över (kulturella) gränser och till nya områden? Koskentolas konstverk betraktar dialog och delaktighet mellan flera aktörer, etiska, materiella och intellektuella relationer mellan människan och den andra. Konstverken bjuder in betraktaren för att reflektera över sin egen ställning.

www.kristiinakoskentola.com

Kristiina Koskentola är bildkonstnär, föreläsare och doktorand vid Chelsea College, University of the Arts in London. I detta nu bor och arbetar hon i Amsterdam och Peking. Hon är kritiskt engagerad i begreppen nomadisk subjektivitet och posthumanism. Hennes multisensoriella installationer och installationer i blandteknik är konstellationer av olika material, berättelser och föremål som utförs i exempelvis video och fotokonst. Koskentolas arbetssätt utgår från samarbete på flera plan.

Koskentolas arbeten har ställts ut i flera museer, institutioner och gallerier i Europa, Asien och Mellanöstern, till exempel i fotokonstcentret Three Shadows samt i Star Gallery i Peking, bildkonstcentret Skaftfell på Island, Zendai MoMA i Shanghai, Gallery Lumen Travo i Amsterdam, Museum De Lakenhal (Scheltema) i Leiden och i Azerbajdzjan vid den IV biennalen i Baku för konceptuell konst samt i Finland på Saaris gård. Hon har dessutom hållit föredrag, föreläsningar och workshops samt haft andra akademiska uppdrag vid olika institutioner och i olika sammanhang, i vilka ingår bland annat Dutch Art Institute i Nederländerna, Central Academy i Peking, Bildkonstakademin i Helsingfors, University of the Arts i London, Himalaya’s Art Museum i Shanghai, Dushanbe Art Ground i Tadzjikistan, General Public i Berlin samt Smart Project Space i Amsterdam. Koskentola har också publicerat flera artiklar och hennes konstböcker har varit framlagda vid flera konstbokmässor i Europa och Förenta Staterna.

Projekten har fått understöd av:

Centret för konstfrämjande