• Mikko Myöhänen
  • Construction_1
  • Gate
  • Portrait Of Mankind
  • Icon

Mikko Myöhänen

Constructions

Uudenmaankatu 4.1.-22.1.2012

Mikko Myöhänen
Constructions
4.1. – 22.1.2012
Galleria Huuto Nylandsgatan

Konstverken i ”Constructions” är berättelser om staden. För mig representerar staden mänskligheten och är på sätt och vis det bästa vi lyckats skapa med hjälp av vårt tekniska kunnande. I staden har väldigt lite skapats av naturen, det mesta är konstgjort och sterilt, skapat av människohand. Staden är ändå till karaktären en levande organism som brusar och pulserar, utan vägledare eller mål. Det är lätt för en människa att försvinna i mängden och anonymiteten i denna levande struktur hon själv skapat. I utställningen syns och hörs stadens ständiga puls, bruset som aldrig tar slut.

Utställningens målningar är stadens ljud och oljud i visuell form, lager på lager av olika slags tecken, former och färger som bildar nätverk och kämpar om utrymme. Utöver målningar består utställningen av en skulptur i papp samt ett ljudlandskap.

Mikko Myöhänen
Tel. 044-505 3631
mikko(at)mikkomyohanen.com