• Hanna Timonen
  • Pyörätie (diasarjasta)
  • Pyörätie (diasarjasta)
  • nimetön

HANNA TIMONEN

CYKELVÄGEN

Uudenmaankatu 28.5.-8.6.2008

Hanna Timonen
Cykelvägen
28.5. – 8.6.2008
Galleria Huuto Nylandsgatan

I min utställning ställer jag ut en diaserie och fotografier från cykelvägen i Uppby i Helsingfors. Uppby är en förstad som i huvudsak byggdes på 1970-talet, och långa gång- och cykelstråk löper genom området. Jag är intresserad av det urbana rummets oundvikliga, långsamma förändringar. Människorna rör sig, vädret och årstiderna växlar. Nybyggen formar landskapet. Hur kan man få ett grepp om tiden? Med fotografier kan man fästa ögonblick i bild och visa förändringar. Ändå är strömmen av stunder en oändlig rymd, och all tid går aldrig att fånga.

Jag har använt mig av dia- och färgnegativfilm; bildmaterial som i och med digitaliseringen är på väg att gå till historien. Materialen reflekterar den förgängliga förstadsestetiken från 1970-talet.

Jag tackar Visek för stipendiet för min diaserie.

Hanna Timonen