• Hanna Timonen
  • Pyörätie (diasarjasta)
  • Pyörätie (diasarjasta)
  • nimetön

HANNA TIMONEN

PYÖRÄTIE

Uudenmaankatu 28.5.-8.6.2008

Hanna Timonen
Pyörätie
28.5. – 8.6.2008
Galleria Huuto Uudenmaankatu

Näyttelyssäni on esillä diasarja ja valokuvia Helsingin Yliskylässä sijaitsevasta pyörätiestä. Yliskylä on pääosin 1970-luvulla rakennettu lähiö ja sitä halkovat pitkät kevyen liikenteen väylät. Olen kiinnostunut kaupunkitilan vääjäämättömistä, hitaista muutoksista. Ihmiset liikkuvat, säät ja vuodenajat vaihtuvat. Uuden rakentaminen muokkaa maisemaa. Miten saada ote ajan kulumisesta? Valokuvaamalla voi tallentaa hetkiä ja osoittaa muutoksia. Hetkien virta on kuitenkin ääretön avaruus, eikä kaikkea aikaa voi koskaan saada talteen.

Olen käyttänyt työssäni dia- ja värinegatiivifilmiä; kuvausmateriaaleja, jotka ovat digitaalisella ajalla hiljalleen siirtymässä historiaan. Nämä materiaalit myös heijastelevat kuvien esittämää 1970-luvun katoavaa lähiöestetiikkaa.

Kiitän Visekiä diasarjaan saamastani apurahasta.

Hanna Timonen