• Aino Jääskeläinen
  • Katoavat ja kauniit
  • Katoavat ja kauniit
  • Katoavat ja kauniit
  • Katoavat ja kauniit
  • Katoavat ja kauniit
  • Katoavat ja kauniit

Aino Jääskeläinen

Det förgängliga och vackra

Jätkä 2 20.6.-7.7.2013

DET FÖRGÄNGLIGA OCH VACKRA
Aino Jääskeläinen
Galleria Huuto, Busholmen 2
20.6.-7.7.2013

Välkommen på min utställning!

Utställningen består av grafik och monotypier tryckta på lera.

Vi är en länk i historien, alla viktiga men flyktiga.
Vad finns kvar av oss när vi dör? Energi, DNA eller våra närmastes minnen? En blomma vuxen ur jordens stoft?
Förgängliga, kortvariga, unika och vackra, det är vad vi är.

På min utställning finns ansikten i lera och monotypier på papper med människofigurer. Monotypi är en grafisk teknik där bilden målas på en tryckplåt. I motsats till andra tekniker får man endast ett avdrag från tryckplåten. Mitt arbetssätt är intuitivt och arbetena styr mina rörelser. Det är så det ofta sker när man arbetar med monotypier.
Lera som tryckyta resulterar i överraskningar med skrovligt och ojämnt resultat. I mina arbeten har jag utgått från ett fotografi men under processsen fjärmas slutresultatet från utgångspunkten.
Bränd lera och arbeten på papper håller längre än vi människor. Men på samma gång är de som människor sköra och lättförstörda.

Aino Jääskeläinen är en bildkonstnär från Helsingfors.

Ytterligare upplysningar:
040 7509623
ainojaaskelainen(at)gmail.com

Vi har stängt midsommarhelgen 21.-24.6.
Normala öppettider fr.o.m. tisdagen 25.6.2013.