• Tapio Tuominen: Dionysos
  • Dionysos
  • Uni on toiveen toteutuma
  • Taivaaseen astuminen
  • Pietari
  • Neitsyet
  • Ikoni
  • Casanova

Tapio Tuominen

Dionysos

Viiskulma 25.1.-12.2.2012

Dionysos eli Bakkhos oli viinin ja hedelmällisyyden jumala, joka tuli Kreikkaan noin 600 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Ilmeisesti Dionysos-kultti saapui kahdesta eri suunnasta. Idästä, Vähästä-Aasiasta saapunut Dionysos oli kasvullisuuden jumala, jonka kulttiin liittyivät naamioiden käyttö ja fallossymbolit. Hänen myyttiinsä kuuluivat satyyrit, sileenit ja muut luonnon henget. Toinen Dionysos-kulteista saapui Kreikkaan sen pohjoispuolelta Traakiasta. Siinä Dionysos oli päihtymyksen jumala ja symboloi ekstaattista vapautta. Häntä juhlittiin juomaorgioilla. Kulttiin kuului myös omofagia-riitti, jossa eläviä eläimiä (jopa härkiä) revittiin kappaleiksi ja syötiin. Kultit sulautuivat ainakin osittain toisiinsa. Helleenisellä ajalla ekstaattinen kiihkon hallitsemat dionyysiset orgiat vakiintuivat vähitellen mysteereiksi, joita roomalaiset kutsuivat nimellä Bacchanalia.

Myöhemmin Friedrich Nietzsche nosti dionyysisen elämyksen yhdeksi taiteen kokemisen lajiksi. Dionyysinen elämys on kokonaisvaltaisen kiihdyttävä ja siihen liittyy kohteetonta eroottisuutta. Eroottisuuden tärkeyttä ihmisenä olemisessa korosti myös Sigmund Freud nimittämällä itsen ja lajin säilymiseen pyrkivän elämänvietin erokseksi.

Maalatessani pyrin pääsemään mahdollisimman lähelle dionyysistä villin voiman ja riemun tunnetta. Figuratiivisissa teoksissani tartun sarjakuvamaisiin elementteihin upottaen ne barokkimaalauksen orgaaniseen runsauteen. Tarkoituksenani on surrealismin keinoin siirtää osa maalatessa kokemastani elämyksestä myös katsojien tavoitettavaksi.

Tapio Tuominen
050 3052816
tapiotuominen(at)elisanet.fi