• Eeva Honkanen: Yksityiskohta teoksesta God, tussipiirros, 140cm x 140cm, 2020
  • Eeva Honkanen: Yksityiskohta teoksesta The Owl's Head, tussipiirros, 240cm x 390cm, 2020
  • Eeva Honkanen: Yksityiskohta teoksesta The Owl's Head, ink drawing, 240cm x 390cm, 2020
  • Eeva Honkanen: Collapse, ink drawing, 120cm x 85cm, 2020
  • Eeva Honkanen, Galleria Huuto

Eeva Honkanen

The Owl’s Head

Huuto II 8.1.-31.1.2021

Eeva Honkanen
The Owl’s Head
8 – 31.1.2021

Utgångspunkten för utställningen är Hieronymus Bosch triptyk ”Lustarnas trädgård”, som förmodligen målades i början av 1500-talet. Bosch använde ofta ugglor som symboler i sina målningar och placerade dem i en hotfull atmosfär. I målningen med samma namn som utställningen, ”The Owl’s Head” (2,4m x 3,9m), har ugglans roll vänts ut och in – istället för att vara en betraktande sidokaraktär har ugglan fått en central position som berättare.

Inom fågelsymboliken har ugglan en tudelad roll. Den representerar både visdom och kunskapens ljus, men också mörker och död. Ugglorna rör sig oftast bara nattetid. Att se en uggla under den ljusa tiden av dagen har därför ansetts vara ett förebud om otur och död.

I tuschteckningen ”The Owl’s Head” syns en ugglas jättelika huvud. Ugglan är som ett orakel och ser sin omgivning mycket bättre än människan. I huvudet syns också glimtar av människokroppar som plågas av ett begär efter godkännande, kärlek, makt eller materia. Människorna ser tecken på förändring i sin omgivning, men vet inte riktigt vad det är frågan om. Bortom horisonten har frihetsgudinnan och Manhattans södra spets redan delvis täckts av havet.

På utställningen visas tuschteckningar som handlar om att se, samt att tolka och möta det man ser. Ugglan som figurerar i verken står inte för säkra sanningar, utan fungerar istället som en allegori för det oförutsägbara, vilket också innefattar osäkerhet och paradoxer: den berättar om människans misslyckade försök att avskärma sig från världen och bryter ner den gräns som vi dragit upp mellan oss själva och andra. Egentligen är människan bara en del av en helhet.

Eeva Honkanen är en bildkonstnär som utexaminerats från Aalto-universitetet år 2010 (KoM, Institutionen för konst). Hon arbetar främst med tuschpenna på papper. Hennes konstnärliga arbete har sin grund i iakttagelser om den omgivande verklighetens osäkerhet och oförutsägbarhet. I sina teckningar behandlar Honkanen människans innersta natur, frihet och rädslor. Hon begrundar livets okontrollerbarhet och betonar samtidigt vikten av närvaro och att leva i stunden. År 2020 har Centret för konstfrämjande stött Honkanens konstnärliga arbete.

Utställningen är en del av den konstnärliga process som inleddes i New York år 2017. Läs mera här:
http://fciny.org/news/alumni-spotlight-eeva-honkanen

På grund av coronasituationen begränsar vi besökarantalet till max 10 besökare åt gången. Vi rekommenderar starkt att ni använder ansiktsmask under besöket och håller ett säkerhetsavstånd till andra besökare och vår personal.
Ni är varmt välkomna att bekanta er tryggt med utställningarna!