• Mikko Haiko, Galleria Huuto

Mikko Haiko

13.9.-6.10.2019