• Mikko Haiko: Valmet. The Manual of Hope and Despair (2018)
  • Mikko Haiko
  • Mikko Haiko
  • Mikko Haiko: Niitty / The Meadow (2017)
  • Valmet. The Manual of Hope and Despair (2018)
  • Mikko Haiko: stillkuva videoteoksesta Valmet.Toivon ja epätoivon manuaali / Valmet. The Manual of Hope and Despair (2018)
  • Mikko Haiko: stillkuva from the video work Valmet. The Manual of Hope and Despair (2018)
  • Mikko Haiko: still from the video work The Meadow (2017)

Mikko Haiko

The Meadow

Huuto IV 13.9.-6.10.2019

Mikko Haiko
The Meadow
13.9. – 6.10.2019

När det gäller konst är jag fascinerad av hur vardagens absurda sidor plötsligt kan komma till synes, nästan som en uppenbarelse. Kameran framhäver verkligheten, jag trycker på en knapp och symboler uppstår. En grävmaskin som sjunkit ner i ett kärr är en helvetes stark symbol. Åtminstone har den en viss tyngd. Den rörde sig inte ur fläcken. På en stund åtminstone.

Valmet. Manual för hopp och förtvivlan (2018) är ett videoverk som handlar om ett försök att starta och förflytta en gammal Valmet-grävskopa som använts för att gräva ett dike. Egentligen är det frågan om upprepade försök att få grävskopan upp på torra land. Det dokumentära verket är filmat under olika årstider och kan anses kommentera myten om Sisyfos. Som straff för att ha lurat gudarna blev Sisyfos dömd till att i evighet rulla en sten uppför ett högt berg.

Videoinstallationen Ängen (2017) handlar om en man som spelar dragspel för betande kor. Den hundrahövdade flocken retar upp sig på musiken och springer bort.

Utställningens verk har filmats under ett års tid på en några hektar stor åker i Södra Karelen. Åkern är verkens gemensamma nämnare och fungerar som en slags surrealistisk skådeplats. Åkern återskapas i utställningsrummet som ett psykologiskt landskap.

Mikko Haiko (f.1984) är en bildkonstnär från Lemi. Han arbetar med fotografi och rörlig bild och hittar ofta sina ämnen i glesbygden. Haiko utexaminerades från magisterprogrammet i fotografikonst vid Aalto-universitetet år 2018.

Haiko har haft flera separatutställningar och deltagit i talrika grupputställningar i Finland och utomlands. Hans verk har visats bland annat i Finlands fotografiska museum, i Riihimäki konstmuseum, i ryska statens fotocentrum Rosphoto, på fotofestivalen Boutographies i Montpellier i Frankrike och på fotofestivalen i Moravská Třebová i Tjeckien.

Haiko vann konstpriset Art Proof Grant Finland år 2017 och var finalist i Fotofinlandia år 2014. Hans verk finns i Nationalgalleriets och Villmanstrands konstmuseums samlingar, samt i privatsamlingar i Finland och utomlands.

Centret för konstfrämjande och KKES har stött utställningen.

Kontaktuppgifter
Mikko Haiko
0503651290
mikko.haiko(at)gmail.com