• Evankeliumi
  • Enkelit
  • Profetia
  • Profetia

Pauliina Jokela

Evangelium

Jätkä 2 29.3.-14.4.2013

Galleria Huuto Jätkäsaari 2

Pauliina Jokela
Evankeliumi
29.3.–14.4.2013

(Galleria Huuto Jätkäsaari har normala öppettider under hela påskhelgen!)

När jag jobbade med min utställning fördjupade jag mig i minnen och associationer: upplevelser om tro, hopp och kärlek samt känslan av respekt och rädsla inför auktoriteter. Jag funderade över konflikter som ofta förekommer mellan människors ord och gärningar. Även namnet på utställningen, Evangelium, anspelar på motsättningar. Jag är intresserad av att leka med ordens betydelser; dubbelbetydelser och möjligheter till helt motsatta tolkningar. Ordet evangelium (av grekiska εὐαγγέλιον, euangelion ) betydde ursprungligen goda nyheter, glädjebudskap. Den här utställningens evangelium berättar ändå närmast om de emotionella konflikter som vi möter på vår vandring i vardagen. Kan de allra renaste och mest oskyldiga former av kärlek dölja en värdering, betingning och mätning av mängden kärlek? Kan vi överhuvudtaget uttrycka kärlek till varandra utan att ställa vissa villkor, oberoende om vi vill det eller inte.

Pauliina Jokela (f.1975) är bildkonstnär och bosatt i Helsingfors. Hon är utexaminerad bildkonstnär från yrkeshögskolan Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu i Imatra år 2004 och konstmagister, specialiserad i skulptur, från konstakademin Eesti Kunstiakadeemia i Tallinn år 2012.

Ytterligare information:
pauliina.jokela(snabel-a)gmail.com
tfn +358 504993938