• Ewa Górzna & Katarzyna Miron
  • Ewa Gorzna ja Katarzyna Miron, From a distance, still 1
  • Ewa Gorzna ja Katarzyna Miron, From a distance, still 2
  • Ewa Gorzna ja Katarzyna Miron, From a distance, still 3
  • Ewa Gorzna ja Katarzyna Miron, From a distance, still 4
  • Ewa Gorzna ja Katarzyna Miron, From a distance, still 5
  • Ewa Gorzna ja Katarzyna Miron, From a distance, still 6

Ewa Górzna, Katarzyna Miron

From a distance

Huuto IV 7.12.-29.12.2019

Ewa Górzna & Katarzyna Miron
FROM A DISTANCE
7.-29.12.2019

From a distance är en videoinstallation som behandlar människors och icke-människors trassliga förbindelser. Verket fokuserar på vilda djurs och människors sätt att möta varandra och dela samma livsmiljö.

Vilda djurs liv väcker nyfikenhet och viljan att observera, studera och förstå. Ändå finns det alltid en ”avgrund av icke-förståelse” som avskiljer oss från djuren. Vi vill gärna förstå näktergalens sång och tolka hjortens blick, men sist och slutligen kommer de alltid att vara ett mysterium för oss.

Oftast intar vi en överordnad position då vi riktar våra tekniskt avancerade optiska instrument mot djuren och objektifierar dem med vår ständigt tilltagande kunskap. Vi studerar och observerar djuren, men att de också kan observera och reflektera över oss tas sällan i beaktande.

Verket begrundar människans behov att närma sig, förstå och uppleva djur i vildmarken. Samtidigt är verket ett konstnärligt försök att skapa balans i det vanligen människocentrerade förhållandet mellan människa och djur, genom att framhäva djurets närvaro och perspektiv.

Videoinstallationen är också en immersiv resa in i den mystiska och fascinerande naturen, där djurlivet till största del är osynligt eller enbart kan betraktas på avstånd.

Projektet är en fortsättning på och vidareutveckling av idéerna som uppstod i samband med vårt förra samarbete, videon ”Encounter” som förverkligades år 2016.

Utställningen stöds av AVEK, VISEK och Centret för konstfrämjande.


Ewa Górzna (f. 1982) och Katarzyna Miron (f. 1981) har båda två magisterexamina från både Nicolaus Copernicus University i Torun i Polen och från Bildkonstakademin i Helsingfors. De arbetar främst med rörlig bild. Deras videon och installationer har visats i flera separat- och grupputställningar i Finland och utomlands, och har varit med i programmet på talrika internationella film- och videofestivaler. Båda konstnärerna bor och jobbar för tillfället i Helsingfors. De har flera gånger tidigare genomfört gemensamma konstprojekt.

Katarzyna Miron
kasia.miron[at]gmail.com

Ewa Górzna
ewa.gorzna[at]gmail.com
http://ewagorzna.com