• Wona Cho
  • Wona Cho
  • Wona Cho
  • Wona Cho
  • Wona Cho

Wona Cho

FICTITIOUS

Viiskulma 1.8.-19.8.2012

Olen kiinnostunut lankojen käyttämisestä installaatioissa. Langat asetetaan yksinkertaisten geometristen kuvioiden mukaisesti, jotka luodaan virtuaalisesti installaatiotilaan. Lankainstallaatioihin sisältyy paradoksaalisia käsitteitä, kuten ”todellisuus-illuusio”, ”aineellinen-aineeton” ja ”järjestys-epäjärjestys”. Langoista muodostuva todellinen fyysinen tila (eli installaatio) on yhdenmukainen epätodellisen, kuvitteellisen tilan kanssa, joka syntyy lankojen risteämisen aiheuttamasta ”illuusiosta”. Yksinkertaiseen järjestykseen asetetut langat saavat lopulta monimutkaisen muodon ja saavat aikaan järjestyksen ja kuvion sekä jakautumisen ja sekaannuksen.

Installaationi liittyvät läheisesti kyseessä olevan tilan ominaispiirteisiin siten, että itse tila nähdään installaation osana ja yleisö kokee installaatioiden optisen illuusion vaihtelun sijaintinsa ja näkökulmansa mukaan.

Contact: wonacho(at)gmail.com