• Flis Holland

Flis Holland

Jätkä 2 3.10.-18.10.2015

Flis Holland
Galleria Huuto Busholmen – Busen 2
3.–18.10.2015

Flis Holland bygger installationer av minsta möjliga material. Den strama enkelheten ger en felaktig bild av det komplexa och utmanande innehållet. Miniatyrmodellerna är fotograferade och förevisas i en tittlåda, både för att ta åskådarna till platser de aldrig besökt, och för att ifrågasätta åskådarens läge och position i galleriet.

Utgångspunkten för arbetet är reflektioner hur man verbaliserar ett trauma, svårigheten att beskriva en händelse åt någon som inte var där. Men försöket att föra fram två olika synvinklar, plats och tid är dömt att misslyckas. Hollands arbeten tar ett steg bakåt, fokuserar mera på en önskan än på slutprodukten, och på strukturen i kommunikationsprocessen.

För utställningen på Galleri Huuto Busholmen har Holland byggt och bearbetat en miniatyrmodell av utrymmet i Bus 2:an. Vid en första anblick förefaller det som den provisoriska väggen, som markerar utställningsutrymmena, är borttagen och galleriet är återställt till sitt ursprungliga skick. Vid en närmare titt avslöjas att pelarhallen i sig är en fabrikation, väggarna finns, men med speglar. Det är svårare för åskådaren att exakt definiera utställningen med den egna närvaron som både fördubblas och försvinner. Ännu mer komplicerat blir det av minnesmärken till en yttre händelse, fakta som bara lätt tangeras.

Flis Holland är doktorand vid Bildkonstakademin. Hon har fått understöd av Koneen säätiö och Centret för konstfrämjande.

www.flisholland.fi