• Flis Holland

Flis Holland

Jätkä 2 3.10.-18.10.2015

Flis Holland
Galleria Huuto Jätkäsaari – Jätkä 2
3.–18.10.2015

Flis Holland rakentaa installaatioita mahdollisimman vähäisistä materiaaleista, joiden riisuttu yksinkertaisuus antaa väärän kuvan teoksen monimutkaisesta ja haastavasta sisällöstä. Pienoismallit on valokuvattu ja laitettu esille katselulaitteeseen, minkä avulla katsojat viedään paikkoihin, joissa he eivät ole käyneet, ja samalla kyseenalaistetaan heidän sijaintinsa galleriassa.

Teoksen lähtökohtana on trauman verbalisoinnin pohdinta, pyrkimys kuvailla tapahtumaa henkilölle, joka ei ollut paikalla. Yritys tuoda yhteen kaksi eri näkökulmaa, paikkaa ja aikaa on tuomittu epäonnistumaan. Hollandin teos kuitenkin ottaa askeleen taaksepäin ja keskittyy itse haluun, ei lopputulokseen, sekä viestintäprosessin rakenteeseen.

Galleria Huudon näyttelyä varten Holland on rakentanut ja muokannut pienoismallin Jätkä 2 -tilasta. Ensi näkemältä vaikuttaa siltä, että näyttelytiloja rajaavat väliaikaiset seinät on poistettu ja galleria on palautettu alkuperäiseen tilaansa. Lähempi tarkastelu kuitenkin paljastaa, että pylvässali on itse valhetta ja seinät ovat edelleen paikoillaan, mutta niissä on peilejä. Näyttelykokemuksesta tulee vaikeaselkoisempi, kun katsojan läsnäolo näyttelyssä samalla kertaa kaksinkertaistuu ja häviää. Tilannetta mutkistavat edelleen teokseen sisällytetyt muistomerkit, jotka viittaavat ulkoiseen tapahtumaan, johon liittyviin tosiseikkoihin viitataan ainoastaan epäsuorasti.

Flis Holland suorittaa parhaillaan tohtoriopintoja Kuvataideakatemiassa. Hän on saanut apurahaa Koneen Säätiöltä ja Taiteen edistämiskeskukselta.

www.flisholland.fi