• Marja Viitahuhta: Ennustuksia

Marja Viitahuhta

Förutsägelser

Pikkujätkä 12.11.-27.11.2016

Marja Viitahuhta
Förutsägelser
Galleria Huuto Jätkäsaari, Pikkujätkä
12.11. – 27.11.2016

Vi lever i en tid som kännetecknas å ena sidan av framtidens oförutsägbarhet, å andra sidan en växande mängd information och vetenskaplig kunskap, tillsammans med en ny oro över tillståndet i vår miljö och vår roll i förhållande till den. Dystopier av klimatkrisen, svält, invandring och ökande ojämlikhet ter sig som en mardröm vilken visar sig att redan vara vår verklighet.

Ennustuksia / Förutsägelser är en serie monologer som uppvisades av unga aktör som beskriver synen på framtiden i form av personliga förutsägelser. Arrangemanget är avskalat: prat, inget mer. Varje monolog utvecklas som en bild av berättarens egen erfarenhet av en viss situation. Monologerna kombinerar fiktion med individuella berättelser och spekulationer om konsekvenserna av klimatförändringen. De betraktar hur klimatförändringen kommer att leda till, förutom extrema naturfenomen, även nya politiska utmaningar, en förnyelse av livsmedelsproduktionen eller i kampen att dela resurserna på ett etiskt sätt.

Monologerna skrevs under hösten 2015 för en tre timmar lång föreställning. Texternas teman och fokus valdes ut och utvecklades i samarbete inom arbetsgruppen. Då uppstod också frågan om hur innehållet i dessa monologer, placerade cirka 15 år in i framtiden, faktiskt inte skiljer sig så mycket från tragedier, observationer och kriser som redan sker i dag. Vi pratade om på vilket sätt vi läser nyheter om olyckor som drabbar ”de andra”: invandrare, arbetslösa, de som har lämnats utanför mentalvårdstjänster eller är offer för rasism eller naturkatastrofer. Vi hoppas att när vi presenterar dessa förutsägelser som personliga och individuella, kan de hjälpa oss att övervinna de mekanismer som skapar differentiering och ojämliket.

Ett urval av dessa monologer finns utsällda i Galleria Huuto.

Ett tack till: Alfred Kordelins stiftelse, Finska Kulturfonden, Centret för konstfrämjande

email: marjamikko@hotmail.com
web: www.marjaviitahuhta.com
www.av-arkki.fi/taiteilijat/marja-viitahuhta/
www.av-arkki.fi/en/artists/marja-viitahuhta_en/

ennustuksia / teaser from Marja Viitahuhta on Vimeo.