• Marja Viitahuhta: Ennustuksia

Marja Viitahuhta

Ennustuksia

Pikkujätkä 12.11.-27.11.2016

Marja Viitahuhta
Ennustuksia
Galleria Huuto Jätkäsaari – Pikkujätkä
12.11. – 27.11.2016

Elämme aikakautta, jota leimaa yhtäältä tulevaisuuden epäennustettavuus, toisaalta tutkimuksellisen tiedon ja informaation määrän kasvu, sekä kasvava huoli maailman tilasta ja ihmisen roolista suhteessa siihen. Dystopioita koskien ilmastokriisiä, nälänhätää, siirtolaisuutta ja eriarvoistumista tarkastellaan kuin painajaisunta, joka muuttuukin todeksi.

Teoksessa Ennustuksia kuullaan nuorten esiintyjien esittäminä henkilökohtaisiksi ennustuksiksi puettuja visioita tulevasta. Teoksen asetelma on riisuttu: puhe, ei muuta. Jokainen monologi avautuu kuvana tilanteesta, jossa kertoja kuvailee kokemustaan. Teoksessa kuultavat ennustukset sekoittavat fiktiota ja henkilökohtaisia kokemuksia spekulaatioihin ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Monologeissa lähestytään sitä, miten ilmaston muuttuminen johtaa äärimmäisten luonnonilmiöiden lisäksi esimerkiksi politiikan uusiin haasteisiin, ruoantuotannon uudistumiseen tai resursseista käytäviin kamppailuihin.

Teoksen monologeja kirjoitettiin syksyllä 2015 kolmituntista Ennustuksia -esitystä varten. Tekstien suunta ja aiheet valikoituivat ja kehittyivät yhteistyössä työryhmän kanssa. Tuolloin esiin nousi kysymys siitä, miten näiden noin 15 vuoden päähän tulevaisuuteen sijoitettujen monologien sisältö itse asiassa eroaa hyvin vähän jo nykyhetkessä tapahtuvista tragedioista, havainnoista ja kriiseistä. Puhuimme siitä, kuinka luemme uutisia ”toisista”: siirtolaisista, työttömistä, mielenterveyspalveluiden ulkopuolelle jäävistä, rasismin tai luonnonkatastrofien uhreista. Tekstien esittäminen omakohtaisina voi toivoakseni auttaa meitä ylittämään toiseuttamisen mekanismeja.

Galleria Huudossa esillä on otanta näistä monologeista.

Kiitos tuesta: Taiteen edistämiskeskus, Suomen Kulttuurirahasto, Alfred Kordelinin säätiö

email: marjamikko(at)hotmail.com
web: www.marjaviitahuhta.com
www.av-arkki.fi/taiteilijat/marja-viitahuhta/
www.av-arkki.fi/en/artists/marja-viitahuhta_en/

ennustuksia / teaser from Marja Viitahuhta on Vimeo.