• Huuto-galleria-Frame-Espresso-

Framen kevään 2018 keskustelusarja keskittyy kollektiivisen toiminnan ajankohtaisiin kysymyksiin vuoropuhelussa erilaisten taiteen toimijoiden kanssa.

Kilpailu kovenee niukkuuden nimissä, ja huomiotaloudessa yksilöllisyys korostuu, mutta samalla vastaäänet voimistuvat. Uudet yhteisölliset aloitteet, yhteistyöhalukkuus ja jakamisen kulttuuri kukoistaa. Kevään Frame Espressoissa pohdimme lähestymistapojen merkitystä ja muutoksia nykytaiteen kentällä näiden aikamme yhteiskunnallisten murrosten keskellä.

Kollektiivisuuden muodot ovat uudistuneet kommunikaatioteknologian avaamien väylien, sosiaalisten verkostojen ja toimintakulttuurin muutosten myötä. Kehitykseen on vaikuttanut sekä eri alojen välisten tiukkojen rajojen liudentuminen että kasvava kiinnostus taiteiden ja tieteiden väliseen kanssakäymiseen. Yhteiskunnallinen osallistuminen ja yhteisölliset aloitteet edellyttävät usein erilaisen asiantuntemuksen ja osaamisen yhdistämistä. Kollektiiviset toimintatavat ja metodit paikantuvat täten niin nykytaiteen kuin sille perustavien yhteiskunnallisten muutosten ytimeen.

Keskusteluissa kysymme miten ja milloin kollektiivisuus haastaa kestämättömiä rakenteita ja toimintamalleja? Miten kollektiiviset toimintatavat muokkaavat käsityksiä niin resursseista kuin autonomiasta taiteessa ja heijastelevat laajemmin yhteiskunnan arvoja? Milloin kollektiivisuus voi olla radikaalin avointa eikä rajoja rakentavaa? Milloin verkottuminen ja vaihto merkitsevät syvempää sitoutumista yhteisiin päämääriin? Miten ne voivat johtaa ennalta määrittämättömiin (vuoro)vaikutuksiin?

Frame Espresso: Kollektiivisuus
keskiviikkona 31. tammikuuta 2018
klo 15–17
Huuto galleria
Makasiini L3 (talon eteläpääty, 2. krs), Tyynenmerenkatu 6, Helsinki

Vuoden ensimmäinen Frame Espresso kutsuu kollektiivisia nykytaiteen toimijoita luomaan yhdessä pohjaa keskustelusarjalle. Tavoitteena on kartoittaa keskeisiä kollektiivisia toimintamalleja ja tunnistaa näiden tulevaisuuden kehityksen kriittisiä kysymyksiä.

Keskustelu ottaa lähtökohdakseen taiteilijavetoisen toiminnan, joka on kotimaisen nykytaiteen kentän keskeisimpiä tukipilareita, mutta myös historiallisesti sen merkittävä uudistava voima. Miten tämä kollektiivinen toiminta on uudistunut ja miten se suuntautuu kohti tulevaa? Mitä avauksia organisaatiorakenteisiin ja toimintaperiaatteisiin kollektiivisuus on viime vuosina tuonut ja mihin ne ovat kehittymässä? Miten välttää institutionalisoituminen tai, toisaalta, uudelleen ajatella instituutio kollektiivisesti?

Kollektiivisuuden vinkkelistä katsoen taiteilijavetoinen toiminta ja kuratointi eivät näyttäydy toisiaan poissulkevina. Myös kuratoinnissa kollektiivisuus on vahvasti esillä, sekä instituutioissa että vapaalla kentällä, mutta kaipaa selkeämpää artikulointia ja pohdintaa. Mikä voidaan tunnistaa kuratoriaaliseksi työksi? Miten ottaa sekä krediitti että vastuu ohjelmallisista linjauksista ja toiminnan sisällöllisestä kehittämisestä? Miten välttää kompromissit ja hampaaton konsensus kollektiivisessa kuratoinnissa, vai onko kultainen keskitie hyvinkin perusteltavissa?

Keskustelua alustavat Huuto– ja Titanik-gallerioiden sekä Night Schoolers -kollektiivin esittelyt. Tilaisuuden moderaattorina toimii Framen ohjelmapäällikkö Taru Elfving. Keskustelu käydään englanniksi.

Keskustelua ja aihetta voi kommentoida etukäteen lähettämällä kysymyksiä Tarulle osoitteeseen taru.elfving(at)frame-finland.fi. Tilaisuutta on mahdollista seurata myös Framen Facebook-sivujen kautta, jossa keskustelun aikana on myös kommentointimahdollisuus suomeksi tai englanniksi.