• Anna Pekkala: Free Billy
  • Anna Pekkala: Free Billy
  • Anna Pekkala: Free Billy
  • Anna Pekkala: Free Billy
  • Anna Pekkala: Free Billy
  • Anna Pekkala: Free Billy

Anna Pekkala

Free Billy

Huuto I 19.7.-11.8.2019

Anna Pekkala
Free Billy
19.7.-11.8.2019

I januari 2019 såg Anna Pekkala (f.1989) en späckhuggarshow. Valarna hoppade i takt med musikens bas och publiken njöt i fulla drag. Upplevelsen förenades med barndomsminnet av filmen Free Willy, som Pekkala såg år 1994.

Utställningen FREE BILLY baserar sig på dessa upplevelser och minnen. Helheten domineras av en förmänskligad späckhuggare, en stor träskulptur som klätts i svart tyg. Pekkala är konstaterande och lite sorgmodig. Hon skriker och gormar inte sin kritik, utan lockar besökarna att tänka på och leva sig in i utställningens tematik. Vilka rättigheter har människan i förhållande till djuren, kan man äga ett djur och när är det bättre för djuret själv att leva på människans nåd?

Pekkala tar också upp havsdjurparkernas avelsverksamhet. Man försöker bevara den genetiska diversiteten hos späckhuggare som lever i fångenskap, och aveln sker oftast genom konstgjord befruktning. Det innebär till exempel att valen Kshamenk lever helt ensam i en djurpark i Argentina. Trots att dess könsceller hela tiden används, har den inte träffat en artfrände på 20 år. Det här känns synnerligen sorgligt eftersom späckhuggarnas familjeenhet i naturen kan bestå av upp till fyra generationer.

Anna Pekkala har gjort skulpturer med djurmotiv alltsedan hon utexaminerades från Tammerfors yrkeshögskola. Också hennes slutarbete handlade om valar. För tillfället visar hon Solhajar och Lavendeldelfiner på sommarutställningen i Nastola. Pekkalas verk har ofta en narrativ nivå, en berättelse som öppnar sig först då man möter (och ibland bokstavligen stiger in i) konstverket. I en växelvis polemisk och konstaterande ton behandlar hon miljö- och djurskyddsfrågor. Materialen är ofta återanvända. Under förra sommarens bildkonstveckor i Mänttä visades till exempel stora dinosaurier som hon gjort av återanvända plankor.

FREE BILLY är ett balanserat konstverk som visar respekt för sitt ämne. Verket är ett slags resa till späckhuggarskyddets metanivåer, fantasier och förhoppningar. Den grymma djurhandeln och cirkusunderhållningen är fortfarande faktum, trots att djurskyddsaktivisterna i årtionden försökt få förbättringar till stånd.

Pekkala använder sig av nyhetsrubriker och skräckscenarion i sin konst. Förutom den humana grundtonen innehåller verken ibland också humoristiska ställningstaganden. Pekkala går en skicklig balansgång mellan humor och allvar, och hånar ingenting annat än mänsklighetens oförmåga att finna lösningar på problem som vi redan har tillräckligt med kunskap om.

Veikko Halmetoja

Ytterligare information
Anna Pekkala
www.annapekkala.com
anna.a.pekkala(at)gmail.com