• Fusco & Fält ,The Wave in the Mind
  • Fusco & Fält
  • Fusco & Fält
  • Fusco & Fält

Emma Fält, Roberto Fusco

Sinnesvåg

Huuto III 1.2.-25.2.2024

Roberto Fusco & Emma Fält
Sinnesvåg
1.-25.2.2024

I utställningen Sinnesvåg fortsätter konstnärsduon Fusco & Fält att kombinera kalkyler samt analog och digital teknik med traditionella tecknings- och trycktekniker. Konstnärerna har utforskat vattenytans och sandens fysiska och expressiva egenskaper, och i deras senaste installation Sinnesvåg tar de sig an stormar ur olika perspektiv. Med hjälp av data som registrerats med modern sensorteknik simulerades en storm från 2004, medan loggböckers subjektiva rapporter om havets tillstånd blev grunden till en spekulativ rekonstruktion av en storm som bröt ut år 1934.

De mörka figurerna som svävar i rummet är täckta av spår som vattnets rörelse orsakat, men de är mer subtila och tysta än gigantiska vågor.

Utställningens ljudvärld består förutom människoröster också av ljud som uppstått då konstnärerna tecknat på olika material. Istället för att enbart mäta och göra beräkningar om naturfenomen, så använder de kroppens sinnlighet för att följa och bli rytmiskt synkroniserade med vågorna.

Robert Fusco (f. 1980) är en italiensk mediakonstnär som bor i Helsingfors. I sina installationer och audiovisuella performanceverk kombinerar han materiella och digitala element för att åstadkomma hybrider där förhandlingsprocessen med teknologin manifesteras. Samtidigt överskrider världens komplexa och oförutsägbara materialitet det beräkningsbara. Fusco har visat sina verk på festivaler som till exempel Ars Pori 2022, Aavistus Festival, ANTI, Blooming, LUX Helsinki, Bildkonstveckorna i Mänttä, Ars Electronica, VAFT, NIME, RIXC, FLUSSI, Currents New Media, Videoforma, PIXELACHE, AAVE, Borealis och Plektrum samt i gallerier som till exempel Kuopio konstmuseum, ArsLibera, Third Space, Titanik, Rajatila, MUU Galleria, Science Gallery och EYEBEAM.

Emma Vilina Fält (f. 1983) är en multidisciplinär konstnär som arbetar med teckning, installation, performancekonst och interaktiva metoder. Hon är huvudsakligen intresserad av liveframträdanden, kontakt och tecknandets samhörighetskänsla. Fält inspireras av kroppen samt dess gränser och möjligheter att skapa kontakt med världen. Hon strävar efter att utvidga och tänja på uppfattningen om teckning och dess presentationsformer. Hennes verk har visats på Baltic Circle, Bildkonstveckorna i Mänttä, ANTI, ITAK – Stage, M_itä?-biennalen, Kuopio konstmuseum samt i gallerierna MUU och Third Space. Hon är ledare för Thinking Through Drawing som är en internationell grupp av teckningsforskare.

Tack
Centret för konstfrämjande

Kontaktuppgifter
https://www.robertofusco.net/
https://emmafalt.net/