MEDDELANDE 14.6.2018
Fritt att publiceras genast

Efter att ha blivit av med sina utrymmen vid Busholmens Magasin L3, flyttar Galleria Huuto och Galleria Rankka till Kampen i augusti

Galleria Huuto och Galleria Rankka som vid årsskiftet pga den kommande remonten blev uppsagda från stadens hamnmagasin L3 ritat av Lars Sonck, har skrivit ett hyreskontrakt med Kojamo för de gamla maskin- och vattenkraftslaboratoriehallarna belägna på Eriksgatan 36. Byggnaden, som färdigställdes som tekniska högskolans maskintekniska laboratorium 1933, ritades av arkitekten Onni Tarjanne. Hallarna som under de senaste åren användts av Metropolia för undervisning, blir lediga och tas i bruk av gallerierna i början av augusti. Det nu undertecknade kontraktet gäller två år framöver.

Uppsägandet av de konstnärsdrivna Galleria Huuto, Galleria Rankka och Galleria SIC från fastigheterna vid Busholmen from början av maj blev vida uppmärksammat under våren. Adressen initierad av den nyligen avlidne konstkritikern Otso Kantokorpi undertecknades av 1756 personer. Apellerna och den allmänna diskussionen kom direkt att inverka på hur situationen kom att lösa sig.

Galleria Huuto som verkat på Busholmen sedan 2012 har disponerat fyra separata utställningsutrymmen och årligen arrangerat ca 70 utställningar. Galleri Rankka som verkat sedan 2015 har erbjudit för huvudstadsregionen exeptionellt långa, sex veckors utställningstider, och har under denna tid hunnit hålla ca 20 utställningar. I fortsättningen kommer bägge gallerier att hålla minst samma standard angående utställningarnas kvalitet och kvantitet. Galleria Huuto och Galleria Rankka flyttar till sina nya lokaliteter i augusti.

Galleria Huuto verkar denna sommar utan lokaliteter, men ordnar ad hoc-utställningar, fritt i det officiella stadsutrymmet i form av projektet #huutotemporary.

Galleria Huutos verksamhetsledare döljer inte sin lättnad över att den utrymmeskris som pågått länge nu äntligen är över:
Galleria Huuto drivs av ett konstnärskollektiv med relativt små resurser och vi har ända sedan vår början förstått att vi så småningom kommer att bli tvugna att flytta på oss för att kunna erbjuda konstnärer utställningsmöjligheter till ett rimligt pris. Trots detta blev vi tagna på sängen angånde flytten från Busholmen, och situationen hotade vår fortsatta verksamhet. Vi är synnerligen glada, att vi fann en fungerande lösning tillsammans med de tjänstemän som ansvarar för stadens kultur- och fastighetsärenden. I dessa nya utrymmen får vi välfungerande och personliga gallerier, som befinner sig lätt tillgängliga för publiken och nära stadens övriga konstgallerier.

Även de utrymmen som i höst tas i anspråk av Galleria Rankka ger utrymme för att utveckla verksamheten.
Galleria Rankkas nya utrymmen möjliggör en utveckling av föreningen för marginell konst och bidrar till uppkomsten av nya visioner”, konstaterar styrelsegruppen för Rankka.

Biträdande borgmästare för stadssektorn, Anni Sinnemäki, som personligen oroat sig för galleriernas framtid tackar Kojamo som äger fastigheterna för sitt kulturellt positiva tillmöteskommande i en komplicerad situation.
Helsingfors vill befrämja det tillfälliga bruket av utrymmen. Det sker ständiga förändringar i staden, och det är till allas fördel om lokaler som tillsvidare är tomma blir fyllda av liv, verksamhet och evenemang. Detta gäller såväl för stadens egna fastigheter som för sådana som ägs av andra aktörer. Jag är väldigt glad över att Galleria Huuto och Galleria Rankka fortsätter sina verksamheter i en vacker byggnad och som för vänner av konst dessutom befinner sig på en ypperlig plats.

De byggnader vid Albertsgatans kampus som i augusti blir lediga efter Metropolia är centrala, på synbara platser i Helsingfors och ligger intill utmärkta trafikförbindelser. Det är verkligen fint att dessa byggnader som frigörs genom att undervisningsverksamheten flyttar får nytt liv och kulturverksamhet via de temporära gallerirna, så att byggnaderna inte står tomma medan stadsplaneringsarbetet pågår”, konstaterar Heikki Hirvonen, Kojamos projektchef för centrumfastigheter.

Tilläggsinfo:
Henni Oksman, Galleria Huuto, 0400-653 461, director(at)galleriahuuto.net