• Go-away-bird
  • Pigeon and friends
  • Lucy in the Sky with Diamonds
  • Desert island
  • Up in the Sky
  • Hulda's house

Erik Creutziger

Go-away-bird

Jätkä 1 12.9.-27.9.2015

Erik Creutziger
Go-away-bird
Galleria Huuto Busen 1
12. – 27.9.2015

Go-away-bird och annan målerifest

Erik Creutzigers separatutställning Go-away-bird på Galleria Huuto, Busholmen 1 presenterar den mångsidiga samtidskonstnärens nyaste målningar.
Målningen som gett utställningen dess namn har fötts ur konstnärens intresse för fåglar. Fåglar har fascinerat Creutziger både visuellt och även för dess symbolik. Konstnären har tilltalats av fåglarnas rörlighet och deras förmåga att alltid vid behov kunna flytta till en angenäm miljö. Längtan och andra frihetskänslor förknippade med fåglar har varit viktiga för konstnären och en nyttig bas för arbetsmotivationen. Visst har förverkligandet av en målning rik på detaljer tagit månader i anspråk.

Enligt mig är Creutziger som konstnär en romantisk fastasist. Färg och drömmerier är det centrala kännetecknet i hans verk, vilket humorn i hans målningar förstärker mer än tidigare. Konstnären talar själv om hur han fascineras av paradis och överhuvudtaget längtan till en annan verklighet. I Creutzigers målningar är längtan annanstans kännetecknet för äkta konst. Hans målningar berättar om hur konsten öppnar för oss dörrarna till andra världar och hur vi genom att följa Cretzigers fantasier helt förflyttas till andra världar.

Go-away-bird, som gett utställningen dess namn, är en följd av Creutzigers vilja att undersöka vad som händer när man målar fåglar som figurer gång efter gång. Fågeln bevarar i denna behandling det som är specifikt fågel, men det upprepade ornamentet gör det som skiljer dem till överraskningar. Vi ser fåglarna på ett nytt sätt och av de enskilda arterna blir det visuella världar. Creutziger påpekar också att fåglarna passar bra med hans grundteman, det vill säga jämsides med människor och landskap. Fåglarna är fantastiska, dekorativa och fulla av symbolik. Vad mer kan vi ens längta efter?

Målningen Huldas hus hör ihop med konstnärens egna upplevelser. Som barn har han besökt ett övergivet hus där alla föremål fanns kvar, fastän invånarna inte alls var kvar. Creutziger minns hur han drömde och fantiserade om husets invånare Hulda och hennes liv. Det underliga i huset gjort ett stort intryck på honom vilket nu har fått sin form i målningarna. Dragningskraften i Erik Creutzigers konst har sina rötter i dess rika fantasi och förmågan att ändra även de mest vardagliga saker och varelser till fantastiska överraskningsbjudningar. Det är som om vi skulle hamna på Den Galne Hattmakarens nonstopbjudning.

Erik Creutziger (1982) är en bildkonstnär från Helsingfors och Go-away-bird är hans sjunde separatutställning. Han utexaminerades som magister i bildkonst från Bildkonstakademin år 2013. Verk av konstnären finns bland annat i Helsingfors konstmuseums samlingar och i finländska privatsamlingar. Creutziger är medlem av Målarförbundet.

Juha-Heikki Tihinen, FD